ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้ อบต.แม่ทา แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ ด้านล่างนี้ หรือ กรอกรายละเอียด เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตามแบบฟอร์มในนี้
โทร. 081-724-3140
052-080614


เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก  ]
ประวัติความเป็นมาของตำบลแม่ทา ตำบลแม่ทา เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครอง ของอำเภอแม่ออน มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1บ้านทาม่อน หมู่ 2 บ้านท่าข้าม หมู่ 3 บ้านค้อกลาง หมู่ 4บ้านห้วยทราย หมู่ 5 บ้านป่าน๊อต หมู่ 6 บ้านดอนชัยหมู่7 บ้านใหม่ดอนชัย สภาพทั่วไป ของตำบล มีพื้นที่เป็นที่ราบหุบเขา มีภูเขาล้อมรอบ ที่ดินเหมาะแก่การทำการเกษตรและอาณาเขตตำบล ทิศเหนือ ติดต่อ ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน และ ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ .. อ่านต่อ --->
จากข่าวสาร-ประกาศ - ประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด [ 771 ] ข่าว
;
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 งานทรัพยากรบุคคล ... >>[ 0] ความคิดเห็น
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 งานทรัพยากรบุคคล ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 30 / 04 / 2565 ]

;
รายงานผลการจัดเก็บภาษี ประจำเดือนเมษายน 2565 ... >>[ 0] ความคิดเห็น
รายงานผลการจัดเก็บภาษี ประจำเดือนเมษายน 2565 ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 28 / 04 / 2565 ]

;
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 แก้ไขฉบับที่ 6 พ.ศ.2565 ... >>[ 0] ความคิดเห็น
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 แก้ไขฉบับที่ 6 พ.ศ.2565 ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 27 / 04 / 2565 ]

;
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 ... >>[ 0] ความคิดเห็น
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 21 / 04 / 2565 ]

;
ประชาสัมพันธ์ รายงานการประมาณการรายรับประจำปีงบประ ... >>[ 0] ความคิดเห็น
ประชาสัมพันธ์ รายงานการประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 20 / 04 / 2565 ]

;
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 ... >>[ 0] ความคิดเห็น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 20 / 04 / 2565 ]หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม

พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614