ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้ อบต.แม่ทา แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ ด้านล่างนี้ หรือ กรอกรายละเอียด เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตามแบบฟอร์มในนี้
โทร. 081-724-3140
052-080614


เข้าสู่ระบบ


สมัครสมาชิก  ]
ประวัติความเป็นมาของตำบลแม่ทา ตำบลแม่ทา เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครอง ของอำเภอแม่ออน มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1บ้านทาม่อน หมู่ 2 บ้านท่าข้าม หมู่ 3 บ้านค้อกลาง หมู่ 4บ้านห้วยทราย หมู่ 5 บ้านป่าน๊อต หมู่ 6 บ้านดอนชัยหมู่7 บ้านใหม่ดอนชัย สภาพทั่วไป ของตำบล มีพื้นที่เป็นที่ราบหุบเขา มีภูเขาล้อมรอบ ที่ดินเหมาะแก่การทำการเกษตรและอาณาเขตตำบล ทิศเหนือ ติดต่อ ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน และ ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ .. อ่านต่อ --->
จากข่าวสาร-ประกาศ - ประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด [ 712 ] ข่าว
;
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256 ... >>[ 0] ความคิดเห็น
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชม.ถ.163-020 จากสายแม่ปงกา ถึง ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 27 / 10 / 3107 ]

;
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256 ... >>[ 0] ความคิดเห็น
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชม.ถ.163-020 จากสายแม่ปงกา ถึง ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 27 / 10 / 3107 ]

;
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256 ... >>[ 0] ความคิดเห็น
จ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชม.ถ.163-013 จากสาย หมู่ท ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 27 / 10 / 3107 ]

;
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ... >>[ 0] ความคิดเห็น
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชม.ถ.๑๖๓ ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 07 / 12 / 2564 ]

;
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรี ... >>[ 0] ความคิดเห็น
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชม.ถ.๑๖ ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 07 / 12 / 2564 ]

อบต.แม่ทา ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้ที่สมัครลง ... >>[ 0] ความคิดเห็น
อบต.แม่ทา ขอแจ้งประชาสัมพันธ์

สำหรับผู้ที่สมัครลงรับเลือก ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 09 / 10 / 2564 ]หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม
พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614