ประชาสัมพันธ์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ “พิเศษ” การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ ให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบ
       ด้านเศรษฐกิจตามมติคณะรัฐมนตรี เป็นระยะเวลา 6 เดือน (เดือนเมษายน – กันยายน พ.ศ.2565) ตามหลักเกณฑ์ จะจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์ 4 กลุ่ม ตามอัตราที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ โดยใช้ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ เดือนเมษายน 2565 ดังนี้

1. ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 – 69 ปี ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ จำนวน 100 บาท/คน/เดือน

2. ผู้สูงอายุที่มีอายุ 70 – 79 ปี ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ จำนวน 150 บาท/คน/เดือน

3. ผู้สูงอายุที่มีอายุ 80 – 89 ปี ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ จำนวน 200 บาท/คน/เดือน

4. ผู้สูงอายุที่มีอายุ 90 ปี ขึ้นไป ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ จำนวน 250 บาทต่อคนต่อเดือน

คุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ

1. เป็นบุคคลที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย

2. เป็นผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อยู่ ณ เมษายน 2565 เป็นต้นมา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. เป็นผู้มีชีวิตอยู่ ณ วันที่ 26 เมษายน 2565 เป็นต้นมา

กำหนดวันรับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ

งวดที่ 1 จ่ายเป็นระยะเวลา 4 เดือน ของเดือนเมษายน – กรกฎาคม 2565 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565

งวดที่ 2 จ่ายของเดือนสิงหาคม 2565ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565

งวดที่ 3 จ่ายของเดือนกันยายน 2565ในวันที่ 19 กันยายน 2565


;

เครื่องไหนที่ขึ้นดาวโหลดอัตโนมัต ให้เข้าไปตั้งค่าที่โปรแกรม Internet downloader หรือโปรแกรมดาวโหลดต่างๆ Internet downloader >> เลือกที่ Option >>เลือกที่ Tab File type จะพบ นามสกุลไฟล์ ต่างๆ ให้มองหาคำว่า  PDF เมื่อเจอแล้ว ให้ ลบ คำว่า PDF ออก แล้วกด ปุ่ม OK ก็จะสามารถดูเอกสารต่างๆใด้ค่ะ
1390789587.2261.pdfโดยคุณ : maetha1  แอดมินคนที่ 1  [ 18 / 07 / 2565 ]

:: กรุณาเข้าระบบ หรือสมัครสมาชิก เพื่อแสดงความคิดเห็นค่ะ ::


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม

พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614