ประชาสัมพันธ์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา 2 ตำแหน่ง
       ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ ประเภทงานงานส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน กีฬาและนันทนาการ และประเภทงานงานส่งเสริมสวัสดิการและสังคมตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประเภทงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ ประเภทงานงานส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน กีฬาและนันทนาการ และประเภทงานงานส่งเสริมสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ตำแหน่งละ 1 อัตรา โดยกำหนดการรับสมัคร ในระหว่างวันที่ 10 - 17 ตุลาคม 2565 และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 20 ตุลาคม 2565 นั้นอาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร-พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จึงประกาศผลการสอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา(รายละเอียดตามเอกสาร)ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565โดยมีรายละเอียด ตามประกาศที่แนบมานี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ตามวันและเวลาราชการ โทร.081-7243140

;

เครื่องไหนที่ขึ้นดาวโหลดอัตโนมัต ให้เข้าไปตั้งค่าที่โปรแกรม Internet downloader หรือโปรแกรมดาวโหลดต่างๆ Internet downloader >> เลือกที่ Option >>เลือกที่ Tab File type จะพบ นามสกุลไฟล์ ต่างๆ ให้มองหาคำว่า  PDF เมื่อเจอแล้ว ให้ ลบ คำว่า PDF ออก แล้วกด ปุ่ม OK ก็จะสามารถดูเอกสารต่างๆใด้ค่ะ
69989661.991328.pdfโดยคุณ : maetha1  แอดมินคนที่ 1  [ 20 / 10 / 2565 ]

:: กรุณาเข้าระบบ หรือสมัครสมาชิก เพื่อแสดงความคิดเห็นค่ะ ::


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม

พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614