ประกาศ อบต.แม่ทา เรื่อง สอบราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ดอนชัย หมู่ที่ 7 บริเวณหน้าบ้าน นายอภิรม ต๊ะชัย
       ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ดอนชัย หมู่ที่ 7 บริเวณหน้าบ้าน นายอภิรม ต๊ะชัย โดยซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 3 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 47 ท่อน จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบ อบต.แม่ทากำหนด) งบประมาณ/ราคากลาง 86,000.00 บาทผลงานก่อสร้าง 38,700.00 บาท เอกสารสอบราคา ชุดละ 200.00 บาท

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.

โดยคุณ : maetha  [ 12 / 12 / 2557 ]

:: กรุณาเข้าระบบ หรือสมัครสมาชิก เพื่อแสดงความคิดเห็นค่ะ ::


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม
พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614