ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้ อบต.แม่ทา แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ ด้านล่างนี้ หรือ กรอกรายละเอียด เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตามแบบฟอร์มในนี้
โทร. 081-724-3140
052-080614


เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก  ]หัวข้อประกาศข่าวของ อบต.แม่ทา ทั้งหมด [ 1167 ] ข่าว
  1161   ประกาศ อบต.แม่ทา เรื่องสอบราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ปรับปรุงซ่อมแซมฝายห้วยปู่ม่าน บ้านป่านอต หมู่ที่ 5 โดยปรับปรุงซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ ความยาว 35 เมตร จำนวน 1 แห่ง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.แม่ทากำหนด) งบประมาณ/ราคากลาง 198,000.00 บาท
ผล ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha    วันที่ ..  [ 12 / 12 / 2557 ]

  1162   ขอเชิญร่วมกิจกรรม อบต.สัญจรพบประชาชน ในวันที่ 17 ธ ... >> [0] ความคิดเห็น
  กิจกรรม อบต.สัญจรพบประชาชน ในวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 2
   โดย..  maetha    วันที่ ..  [ 17 / 07 / 2557 ]

  1163   ประชาสัมพันธ์จากงานบริการระบบ Internet ของอบต.แม่ท ... >> [0] ความคิดเห็น
  เนื่องจาก อบต.แม่ทา ได้จัดทำระบบตรวจสอบจำนวนผู้ใช้บริการ
Internet ของ อบต.แม่ทา จึงขอแจ้งให้ผู้ที่สนใจใช้บริการ Internet ของ อบต.แม่ทา ติดต่อ ขอรับ Username และ Pasword ได้ที่งานบันทึกข้อมูล ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha    วันที่ ..  [ 03 / 07 / 2557 ]

;
  1164   ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายกให้รองนายกปฎิบัติรา ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายกให้รองนายกปฎิบัติราชการแทน
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 00 / 00 / 543 ]

;
  1165   รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ ... >> [0] ความคิดเห็น
  รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ปี 2564 ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 00 / 00 / 543 ]

;
  1166   รายงานการประชุมสภาวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. ... >> [0] ความคิดเห็น
  รายงานการประชุมสภาวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 00 / 00 / 543 ]

;
  1167   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ... >> [0] ความคิดเห็น
  รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 00 / 00 / 543 ]


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม

พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614