ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้ อบต.แม่ทา แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ ด้านล่างนี้ หรือ กรอกรายละเอียด เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตามแบบฟอร์มในนี้
โทร. 081-724-3140
052-080614


เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก  ]หัวข้อประกาศข่าวของ อบต.แม่ทา ทั้งหมด [ 1050 ] ข่าว
;
  11   ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 06 / 10 / 2566 ]

;
  12   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567 ... >> [0] ความคิดเห็น
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 22 / 09 / 2566 ]

;
  13   ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็น ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็น "ผู้อุทิศตนเพื่อชุมชนตำบลแม่ทา" ตามโครงการผู้อุทิศตนเพื่อชุมชนตำบลแม่ทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 21 / 09 / 2566 ]

;
  14   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา เรื่อง บัญชีรายชื ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 01 / 09 / 2566 ]

;
  15   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา เรื่อง บัญชีรายชื ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์ารบริหารส่วนตำบลแม่ทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 03 / 08 / 2566 ]

;
  16   กิจกรรมเดินรณรงค์และประชาสัมพันธ์โครงการเฝ้าระวังป ... >> [0] ความคิดเห็น
  วันศุกร์ที่ 14 เดือนกรกฎาคม 2566 ที่โรงเรียนวัดห้วยทราย ทางชุมชนตำบลแม่ทา นำโดยนายชาญยุทธ อ๋องทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยทราย ชมรมอสม.ตำบลแม่ทา ผู้ ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 19 / 07 / 2566 ]

  17   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 14 / 07 / 2566 ]

;
  18   โครงการสนับสนุนศูนย์เพาะชำกล้าไม้ประจำตำบล (กิจกรร ... >> [0] ความคิดเห็น
  โครงการสนับสนุนศูนย์เพาะชำกล้าไม้ประจำตำบล (กิจกรรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพคุณภาพสูง) บูรณาการร่วมกับโครงการอบรมเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนตำบลแม่ทา (ตามฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. งานที่ 8 กิจกรรมพิเศษสน ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 04 / 07 / 2566 ]

;
  19   เวทีประชุมเพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการงาน ด้านเด็กแล ... >> [0] ความคิดเห็น
  วันอังคารที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2566 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ทางชุมชนตำบลแม่ทานำโดยนายชาญยุทธ อ๋องทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา พร้อมกับทีมงานขับเคลื่อนการบูรณาการงานด้านเด็กและเยาว ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 04 / 07 / 2566 ]

;
  20   โครงการอบรมเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนตำบลแม่ทา (กิ ... >> [0] ความคิดเห็น
  วันอังคารที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2566 ที่สถาบันพัฒนาทรัพยากรและเกษตรกรรมยั่งยืนแม่ทาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทาร่วมกับกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนแม่ทาได้ทำกิจกรรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพคุณภาพสูง เพื่อเป็นกา ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 04 / 07 / 2566 ]


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม

พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614