ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้ อบต.แม่ทา แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ ด้านล่างนี้ หรือ กรอกรายละเอียด เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตามแบบฟอร์มในนี้
โทร. 081-724-3140
052-080614


เข้าสู่ระบบ


สมัครสมาชิก  ]หัวข้อประกาศข่าวของ อบต.แม่ทา ทั้งหมด [ 493 ] ข่าว
  11   ประชาสัมพันธ์การแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเล ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์การแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวันที่อาทิตย์ 20 ธันวาคม 2563 นั้น ไม่มีการลงคะแนนเสี ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 09 / 12 / 2563 ]

;
  12   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา เรื่อง รับสมัครบุ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ด้วยองค์การบ ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 14 / 11 / 2563 ]

;
  13   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overl ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) หมู่ที่ 4 บ้านห้วยทราย ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ โดยเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอย 7 เชื่อม ซอย 11 หมู่ที่ 4 ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ยา ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 09 / 11 / 2563 ]

;
  14   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25 ... >> [0] ความคิดเห็น
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 05 / 10 / 2563 ]

;
  15   คู่มือการจัดทำหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง-ใน-e- ... >> [0] ความคิดเห็น
  คู่มือการจัดทำหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง-ใน-e-GP
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 25 / 09 / 2563 ]

;
  16   ข้อบัญญัติ 2564 [0] ความคิดเห็น
  ข้อบัญญัติ 2564
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 23 / 09 / 2563 ]

;
  17   คู่มือจัดทำประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ใน-e-GP ... >> [0] ความคิดเห็น
  คู่มือจัดทำประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ใน-e-GP
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 16 / 09 / 2563 ]

  18   อบต.แม่ทา ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเรื่องการจ่ายเบี้ย ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประกาศเรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเเละเบี้ยคนพิการ กรมบัญชีกลางแจ้งจะโอน ภายในเดือนกันยายน 2563

...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 10 / 09 / 2563 ]

;
  19   คู่มือการปฏิบัติงานการแต่งตั้งกก.สนับฯ ... >> [0] ความคิดเห็น
  คู่มือการปฏิบัติงานการแต่งตั้งกก.สนับฯ
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 16 / 08 / 2563 ]

;
  20   คู่มือการปฏิบัติงานการแต่งตั้งกก.พัฒฯ ... >> [0] ความคิดเห็น
  คู่มือการปฏิบัติงานการแต่งตั้งกก.พัฒฯ
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 16 / 08 / 2563 ]


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม
พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614