ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้ อบต.แม่ทา แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ ด้านล่างนี้ หรือ กรอกรายละเอียด เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตามแบบฟอร์มในนี้
โทร. 081-724-3140
052-080614


เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก  ]หัวข้อประกาศข่าวของ อบต.แม่ทา ทั้งหมด [ 1167 ] ข่าว
;
  11   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติกา ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย อบต.แม่ทา เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย อบต.แม่ทา โดยก่อสร้างอาคาร คสล. ๒ ชั้น หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ ขนาดอาคารกว้างไม ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 29 / 03 / 2567 ]

;
  12   ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนมีนาคม 2567
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 20 / 03 / 2567 ]

;
  13   ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมา ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 12 / 03 / 2567 ]

;
  14   ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนมีนาคม 2567
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 11 / 03 / 2567 ]

;
  15   คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมของอ ... >> [0] ความคิดเห็น
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 07 / 03 / 2567 ]

;
  16   แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรม องค์การบริหา ... >> [0] ความคิดเห็น
  แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 07 / 03 / 2567 ]

;
  17   การสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประ ... >> [0] ความคิดเห็น
  การสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 07 / 03 / 2567 ]

;
  18   คู่มือ การรับชำะสิทธิสวัสดิการรูปแบบใหม่ (คู่มือกา ... >> [0] ความคิดเห็น
  คู่มือ การรับชำะสิทธิสวัสดิการรูปแบบใหม่ (คู่มือการใช้งานแอปถุงเงิน) ยืนยันใช้สิทธิด้วยรหัส PIN และใบหน้า ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 01 / 03 / 2567 ]

;
  19   ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนมีนาคม 2567
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 01 / 03 / 2567 ]

;
  20   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม โครงการประชุมประช ... >> [0] ความคิดเห็น
  โครงการประชุมประชาคมจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

(กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566–2570) ฉบับเพิ่มเติมของอบต.แม่ทา)

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 28 / 02 / 2567 ]


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม

พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614