ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้ อบต.แม่ทา แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ ด้านล่างนี้ หรือ กรอกรายละเอียด เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตามแบบฟอร์มในนี้
โทร. 081-724-3140
052-080614


เข้าสู่ระบบ


สมัครสมาชิก  ]หัวข้อประกาศข่าวของ อบต.แม่ทา ทั้งหมด [ 352 ] ข่าว
;
  11   พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชกา ... >> [0] ความคิดเห็น
  พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ-พ.ศ.2558
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 03 / 01 / 2563 ]

;
  12   พรฎ.หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี- ... >> [0] ความคิดเห็น
  พรฎ.หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี-ฉบับที่2-พ.ศ.2562
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 03 / 01 / 2563 ]

;
  13   พรบ.สภาตำบลและอบต.-พ.ศ.2537-แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุ ... >> [0] ความคิดเห็น
  พรบ.สภาตำบลและอบต.-พ.ศ.2537-แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 03 / 01 / 2563 ]

;
  14   พรบ.อบจ.-พ.ศ.2540-ฉบับที่5-พ.ศ.2562 ... >> [0] ความคิดเห็น
  พรบ.อบจ.-พ.ศ.2540-ฉบับที่5-พ.ศ.2562
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 03 / 01 / 2563 ]

;
  15   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท ... >> [0] ความคิดเห็น
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น-พ.ศ.2547-.2554 (1)
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 03 / 01 / 2563 ]

;
  16   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ-พ.ศ.2526 ... >> [0] ความคิดเห็น
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ-พ.ศ.2526
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 03 / 01 / 2563 ]

;
  17   รัฐธรรมนูญปี2560 [0] ความคิดเห็น
  รัฐธรรมนูญปี2560
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 03 / 01 / 2563 ]

;
  18   คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา-21 ... >> [0] ความคิดเห็น
  คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา-21
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 03 / 01 / 2563 ]

;
  19   คู่มือการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร-ตามมาตรา-22 ... >> [0] ความคิดเห็น
  คู่มือการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร-ตามมาตรา-22
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 03 / 01 / 2563 ]

;
  20   การไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ... >> [0] ความคิดเห็น
  การไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันจะทำให้ก่อให้เกิดความขัดแย้งในมุมมองของทาง SlotXO< ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 03 / 01 / 2563 ]


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม
พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614