ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้ อบต.แม่ทา แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ ด้านล่างนี้ หรือ กรอกรายละเอียด เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตามแบบฟอร์มในนี้
โทร. 081-724-3140
052-080614


เข้าสู่ระบบ


สมัครสมาชิก  ]หัวข้อประกาศข่าวของ อบต.แม่ทา ทั้งหมด [ 454 ] ข่าว
;
  411   ราคากลางโครงการก่อสร้างคลอง ดาดคอนกรีตเสริมเหล็ ... >> [0] ความคิดเห็น
  โครงการก่อสร้าง คลองดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองทุ่งป่าข่า (สบห้วยซ่อนข้าว) บ้านป่านอต หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยก่อสร้างคลอง ดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองทุ่งป่ ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 17 / 02 / 2560 ]

;
  412   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ ได้รับจัดสรรและราคาก ... >> [0] ความคิดเห็น
  โครงการก่อสร้างพนังคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันคันดินลำเหมืองสุทธนิล บ้านค้อกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ทา อำเภอ แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยก่อสร้างพนังคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันคันดินลำเหมืองสุทธนิล ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 17 / 02 / 2560 ]

;
  413   ราคากลางโครงการก่อสร้างพนัง คอนกรีตเสริมเหล็กป้ ... >> [0] ความคิดเห็น
  โครงการก่อสร้างพนังคอนกรีต เสริมเหล็กป้องกันคันดินลำเหมืองสุทธนิล บ้านค้อกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยก่อสร้างพนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ป้องกันคันดินลำเหมืองสุทธน ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 17 / 02 / 2560 ]

;
  414   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ ได้รับจัดสรรและราคาก ... >> [0] ความคิดเห็น
  โครงการก่อสร้างคลองดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองหลวงแม่บอน บ้านค้อกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยก่อสร้างคลองดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองหลวงแม่บอน ขนาดท้องคลอง ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 17 / 02 / 2560 ]

;
  415   ราคากลางโครงการก่อสร้างคลอง ดาดคอนกรีตเสริมเหล็ ... >> [0] ความคิดเห็น
  โครงการก่อสร้างคลองดาด คอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองหลวงแม่บอน บ้านค้อกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยก่อสร้างคลองดาดคอนกรีตเสริม เหล็ก ลำเหมืองหลวงแม่บอน ขนาดท้อง ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 17 / 02 / 2560 ]

;
  416   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ ได้รับจัดสรรและราคาก ... >> [0] ความคิดเห็น
  โครงการก่อสร้างคลองดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองหลวง พื้นที่หมู่ที่ 5ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยก่อสร้าง คลองดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองหลวง ขนาดท้องคลองกว้าง 0.80 เมตร สูง 0. ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 17 / 02 / 2560 ]

;
  417   ราคากลางโครงการก่อสร้างคลอง ดาดคอนกรีตเสริมเหล็ ... >> [0] ความคิดเห็น
  โครงการก่อสร้างคลองดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำ เหมืองหลวง พื้นที่หมู่ที่ 5ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยก่อสร้างคลองดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองหลวง ขนาดท้องคลองกว้าง 0.80 เมตร สู ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 17 / 02 / 2560 ]

;
  418   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ ได้รับจัดสรรและราคาก ... >> [0] ความคิดเห็น
  โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก (ห้วยป่าไร่) หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ดอนชัย ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก (ห้วยป่าไร่) หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ดอนชัย ขนาดก ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 17 / 02 / 2560 ]

;
  419   ราคากลางโครงการก่อสร้างฝาย คอนกรีตเสริมเหล็ก (ห ... >> [0] ความคิดเห็น
  โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ( ห้วยป่าไร่) หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ดอนชัย ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก (ห้วยป่าไร่) หมู่ที่ 7 บ้ ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 17 / 02 / 2560 ]

;
  420   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ ได้รับจัดสรรและราคาก ... >> [0] ความคิดเห็น
  โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก (พ่อหลวงแอ่น) หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ดอนชัย ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก (พ่อหลวงแอ่น) หมู่ที่ 7 บ้าน ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 17 / 02 / 2560 ]


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม
พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614