ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้ อบต.แม่ทา แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ ด้านล่างนี้ หรือ กรอกรายละเอียด เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตามแบบฟอร์มในนี้
โทร. 081-724-3140
052-080614


เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก  ]หัวข้อประกาศข่าวของ อบต.แม่ทา ทั้งหมด [ 1167 ] ข่าว
;
  41   รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรย ... >> [0] ความคิดเห็น
  รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 05 / 01 / 2567 ]

;
  42   รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ... >> [0] ความคิดเห็น
  รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 05 / 01 / 2567 ]

;
  43   ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 25 / 12 / 2566 ]

;
  44   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา สมัยป ... >> [0] ความคิดเห็น
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 15 / 12 / 2566 ]

;
  45   ประชาสัมพันธ์ งานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ... >> [0] ความคิดเห็น
  ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 12 / 12 / 2566 ]

;
  46   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา สมัยป ... >> [0] ความคิดเห็น
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 01 / 12 / 2566 ]

;
  47   ประชาสัมพันธ์ งานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ... >> [0] ความคิดเห็น
  ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2566 ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 27 / 11 / 2566 ]

;
  48   ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมานี้ ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 24 / 11 / 2566 ]

;
  49   ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรห ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมานี้ ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 21 / 11 / 2566 ]

  50   การดำเนินการอำนวยความสะดวกและการดูแลความปลอดภัยนัก ... >> [0] ความคิดเห็น
  การดำเนินการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 17 / 11 / 2566 ]


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม

พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614