ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้ อบต.แม่ทา แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ ด้านล่างนี้ หรือ กรอกรายละเอียด เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตามแบบฟอร์มในนี้
โทร. 081-724-3140
052-080614


เข้าสู่ระบบ


สมัครสมาชิก  ]หัวข้อประกาศข่าวของ อบต.แม่ทา ทั้งหมด [ 482 ] ข่าว
;
  41   พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชกา ... >> [0] ความคิดเห็น
  พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ-พ.ศ.2558
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 04 / 08 / 2563 ]

;
  42   พรฎ.หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี- ... >> [0] ความคิดเห็น
  พรฎ.หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี-ฉบับที่2-พ.ศ.2562
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 04 / 08 / 2563 ]

;
  43   แผนพัฒนาท้องถิ่น4ปี (พ.ศ.2561-2564) ... >> [0] ความคิดเห็น
  แผนพัฒนาท้องถิ่น4ปี (พ.ศ.2561-2564)
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 03 / 08 / 2563 ]

;
  44   คู่มือวิธีฝัง-Font-ใน-PowerPoint-เปิดที่ไหนก็ไม่เพ ... >> [0] ความคิดเห็น
  คู่มือวิธีฝัง-Font-ใน-PowerPoint-เปิดที่ไหนก็ไม่เพี้ยน
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 16 / 07 / 2563 ]

;
  45   คู่มือการดูแผนที่ย้อนหลัง ... >> [0] ความคิดเห็น
  คู่มือการดูแผนที่ย้อนหลัง
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 15 / 07 / 2563 ]

;
  46   แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ... >> [0] ความคิดเห็น
  แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 14 / 07 / 2563 ]

;
  47   แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ... >> [0] ความคิดเห็น
  แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 14 / 07 / 2563 ]

;
  48   ประชาสัมพันธ์การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 14 / 07 / 2563 ]

;
  49   ประชาสัมพันธ์นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 14 / 07 / 2563 ]

;
  50   ประชาสัมพันธ์ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 14 / 07 / 2563 ]


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม
พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614