ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้ อบต.แม่ทา แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ ด้านล่างนี้ หรือ กรอกรายละเอียด เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตามแบบฟอร์มในนี้
โทร. 081-724-3140
052-080614


เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก  ]หัวข้อประกาศข่าวของ อบต.แม่ทา ทั้งหมด [ 1050 ] ข่าว
  41   รู้ทันป้องกันได้ [0] ความคิดเห็น
  รู้ทันป้องกันได้ "Heat stroke" โรคฮีทสโตรก "Heat stroke" โรคฮีทสโตรก ภาวะร่างกายไม่สามารถปรับตัวหรือควบคุมระดับความร้อนภายในร่างกายจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจทำให้เส ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 03 / 05 / 2566 ]

;
  42   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ... >> [0] ความคิดเห็น
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 28 / 04 / 2566 ]

;
  43   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตปร ... >> [0] ความคิดเห็น
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 28 / 04 / 2566 ]

;
  44   สรุปภาพรวมการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจร ... >> [0] ความคิดเห็น
  สรุปภาพรวมการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 28 / 04 / 2566 ]

  45   ประชาสัมพันธ์ จากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ... >> [0] ความคิดเห็น
  การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 ระยะเวลาชำระภาษีตั้งแต่บัดนี้-มิถุนายน พ.ศ.2566 เพื่อความสะดวกในการชำระภาษี 1.ชำระภาษีได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กอ ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 28 / 04 / 2566 ]

;
  46   ประชาสัมพันธ์รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบป ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 24 / 04 / 2566 ]

;
  47   ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 24 / 04 / 2566 ]

;
  48   ประชาสัมพันธ์รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไขครั้งที่ 1/2566
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 19 / 04 / 2566 ]

;
  49   คู่มือการขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล ... >> [0] ความคิดเห็น
  คู่มือการขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 11 / 04 / 2566 ]

;
  50   สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค. 6 ... >> [0] ความคิดเห็น
  สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค. 66
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 10 / 04 / 2566 ]


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม

พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614