ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้ อบต.แม่ทา แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ ด้านล่างนี้ หรือ กรอกรายละเอียด เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตามแบบฟอร์มในนี้
โทร. 081-724-3140
052-080614


เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก  ]หัวข้อประกาศข่าวของ อบต.แม่ทา ทั้งหมด [ 837 ] ข่าว
;
  41   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตาม ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 21 / 03 / 2565 ]

;
  42   รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำ ... >> [0] ความคิดเห็น
  รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 20 / 03 / 2565 ]

;
  43   วันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2565 ... >> [0] ความคิดเห็น
  เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2565 นายชาญยุทธ อ๋องทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา พร้อมด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา จัดกิจกรรม "วันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 18 / 03 / 2565 ]

;
  44   รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำ ... >> [0] ความคิดเห็น
  รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 16 / 03 / 2565 ]

;
  45   รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำ ... >> [0] ความคิดเห็น
  รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 16 / 03 / 2565 ]

;
  46   ประชาสัมพันธ์ภาพรวมของการดำเนินงานตามแผน(ปี2564) ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ภาพรวมของการดำเนินงานตามแผน(ปี2564)
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 10 / 03 / 2565 ]

;
  47   ประชาสัมพันธ์ รายงานการประมาณการรายรับประจำปีงบประ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ รายงานการประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 10 / 03 / 2565 ]

;
  48   ประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปี พ.ศ.2564
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 10 / 03 / 2565 ]

;
  49   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตปร ... >> [0] ความคิดเห็น
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 12 เดือน อบต.แม่ทา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 10 / 03 / 2565 ]

;
  50   การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน-ระยะที ... >> [0] ความคิดเห็น
  การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน-ระยะที่-1
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 05 / 03 / 2565 ]


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม

พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614