ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้ อบต.แม่ทา แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ ด้านล่างนี้ หรือ กรอกรายละเอียด เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตามแบบฟอร์มในนี้
โทร. 081-724-3140
052-080614


เข้าสู่ระบบ


สมัครสมาชิก  ]หัวข้อประกาศข่าวของ อบต.แม่ทา ทั้งหมด [ 352 ] ข่าว
;
  41   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก ม.1 ... >> [0] ความคิดเห็น
  กรอกข้อมูลรายงานที่นี่
   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 22 / 05 / 2562 ]

;
  42   ประกาศการขายโดยวิธีทอดตลาดพัสดุที่เสื่อมคุณภาพ ประ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประกาศการขายโดยวิธีทอดตลาดพัสดุที่เสื่อมคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 2)
   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 16 / 05 / 2562 ]

;
  43   ประชาสัมพันธ์รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี 25 ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน
   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 09 / 05 / 2562 ]

;
  44   ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบการท ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบการทำงาน ตามโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 1 ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 04 / 05 / 2562 ]

;
  45   ประกาศโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 1ตำบลแ ... >> [0] ความคิดเห็น
  โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 1ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 03 / 05 / 2562 ]

;
  46   ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก ม.1 ... >> [0] ความคิดเห็น
  กรอกข้อมูลรายงานที่นี่
   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 03 / 05 / 2562 ]

;
  47   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน 2562 ... >> [0] ความคิดเห็น
  กรอกข้อมูลรายงานที่นี่
   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 03 / 05 / 2562 ]

;
  48   การไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ... >> [0] ความคิดเห็น
  กรอกข้อมูลรายงานที่นี่
   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 03 / 05 / 2562 ]

;
  49   ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลกา ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 02 / 05 / 2562 ]

;
  50   ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ... >> [0] ความคิดเห็น
  ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
https://itas.nacc.go.th/go/iit/2zrcgu
   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 01 / 05 / 2562 ]


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม
พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614