ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้ อบต.แม่ทา แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ ด้านล่างนี้ หรือ กรอกรายละเอียด เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตามแบบฟอร์มในนี้
โทร. 081-724-3140
052-080614


เข้าสู่ระบบ


สมัครสมาชิก  ]หัวข้อประกาศข่าวของ อบต.แม่ทา ทั้งหมด [ 699 ] ข่าว
;
  41   รบ.มท.ว่าด้วยการเบิกจ่ายคชจ.ในการจัดงานฯ59 ... >> [0] ความคิดเห็น
  รบ.มท.ว่าด้วยการเบิกจ่ายคชจ.ในการจัดงานฯ59
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 13 / 05 / 2564 ]

;
  42   พรบ.วัตถุอันตราย-35 [0] ความคิดเห็น
  พรบ.วัตถุอันตราย-35
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 13 / 05 / 2564 ]

;
  43   พรบ.สภาตำบลและอบต.37-และที่แก้ไขถึง-ฉ.6_52 ... >> [0] ความคิดเห็น
  พรบ.สภาตำบลและอบต.37-และที่แก้ไขถึง-ฉ.6_52
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 13 / 05 / 2564 ]

;
  44   พรบควบคุมอาคาร-ฉบับUpdate2558 ... >> [0] ความคิดเห็น
  พรบควบคุมอาคาร-ฉบับUpdate2558
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 13 / 05 / 2564 ]

;
  45   พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-พ.ศ.-2562 ... >> [0] ความคิดเห็น
  พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-พ.ศ.-2562
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 13 / 05 / 2564 ]

;
  46   รบ.มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของอปท.48-และแก้ไขถึง ... >> [0] ความคิดเห็น
  รบ.มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของอปท.48-และแก้ไขถึง-ฉ.3_61
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 13 / 05 / 2564 ]

;
  47   ระเบียบวิธีการงบประมาณ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ระเบียบวิธีการงบประมาณ
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 13 / 05 / 2564 ]

;
  48   พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ ... >> [0] ความคิดเห็น
  พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 13 / 05 / 2564 ]

;
  49   พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน ... >> [0] ความคิดเห็น
  พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 13 / 05 / 2564 ]

;
  50   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้อกันภ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้อกันภัยฝ่ายพลเรือน
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 13 / 05 / 2564 ]


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม
พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614