ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้ อบต.แม่ทา แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ ด้านล่างนี้ หรือ กรอกรายละเอียด เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตามแบบฟอร์มในนี้
โทร. 081-724-3140
052-080614


เข้าสู่ระบบ


สมัครสมาชิก  ]หัวข้อประกาศข่าวของ อบต.แม่ทา ทั้งหมด [ 455 ] ข่าว
;
  41   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการสำนักปลัด ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการสำนักปลัด อบต.แม่ทา
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 14 / 07 / 2563 ]

  42   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการสำนักปลัด ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการสำนักปลัด อบต.แม่ทา
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 14 / 07 / 2563 ]

;
  43   ประชาสัมพันธ์การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมการแต ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 14 / 07 / 2563 ]

;
  44   ประชาสัมพันธ์การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมโครงการห้องเรียนพอแม่
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 14 / 07 / 2563 ]

;
  45   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกองช่าง อบ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกองช่าง อบต.แม่ทา
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 13 / 07 / 2563 ]

;
  46   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกองคลัง อบ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกองคลัง อบต.แม่ทา
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 13 / 07 / 2563 ]

;
  47   หลักเกณฑ์การคัดเลือก บรรจุ โอน ย้ายฯ. ... >> [0] ความคิดเห็น
  หลักเกณฑ์การคัดเลือก บรรจุ โอน ย้ายฯ.
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 13 / 07 / 2563 ]

;
  48   หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคคลากร ตัวอย่าง ... >> [0] ความคิดเห็น
  หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคคลากร ตัวอย่าง
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 13 / 07 / 2563 ]

;
  49   หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญ ... >> [0] ความคิดเห็น
  หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญ
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 13 / 07 / 2563 ]

;
  50   หลักเกณฑ์การสรรหาและการเลือกสรร(พนง.จ้าง) ... >> [0] ความคิดเห็น
  หลักเกณฑ์การสรรหาและการเลือกสรร(พนง.จ้าง)
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 13 / 07 / 2563 ]


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม
พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614