ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้ อบต.แม่ทา แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ ด้านล่างนี้ หรือ กรอกรายละเอียด เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตามแบบฟอร์มในนี้
โทร. 081-724-3140
052-080614


เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก  ]หัวข้อประกาศข่าวของ อบต.แม่ทา ทั้งหมด [ 837 ] ข่าว
;
  831   ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชน-อบต.แม่ท ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชน-อบต.แม่ทา
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 22 / 10 / 2558 ]

  832   ประกาศ อบต.แม่ทา เรื่อง สอบราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อม ... >> [0] ความคิดเห็น
  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ดอนชัย หมู่ที่ 7 บริเวณหน้าบ้าน นายอภิรม ต๊ะชัย โดยซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 3 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha    วันที่ ..  [ 12 / 12 / 2557 ]

  833   ประกาศ อบต.แม่ทา เรื่องสอบราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ปรับปรุงซ่อมแซมฝายห้วยปู่ม่าน บ้านป่านอต หมู่ที่ 5 โดยปรับปรุงซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ ความยาว 35 เมตร จำนวน 1 แห่ง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.แม่ทากำหนด) งบประมาณ/ราคากลาง 198,000.00 บาท
ผล ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha    วันที่ ..  [ 12 / 12 / 2557 ]

  834   ขอเชิญร่วมกิจกรรม อบต.สัญจรพบประชาชน ในวันที่ 17 ธ ... >> [0] ความคิดเห็น
  กิจกรรม อบต.สัญจรพบประชาชน ในวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 2
   โดย..  maetha    วันที่ ..  [ 17 / 07 / 2557 ]

  835   ประชาสัมพันธ์จากงานบริการระบบ Internet ของอบต.แม่ท ... >> [0] ความคิดเห็น
  เนื่องจาก อบต.แม่ทา ได้จัดทำระบบตรวจสอบจำนวนผู้ใช้บริการ
Internet ของ อบต.แม่ทา จึงขอแจ้งให้ผู้ที่สนใจใช้บริการ Internet ของ อบต.แม่ทา ติดต่อ ขอรับ Username และ Pasword ได้ที่งานบันทึกข้อมูล ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha    วันที่ ..  [ 03 / 07 / 2557 ]

;
  836   ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายกให้รองนายกปฎิบัติรา ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายกให้รองนายกปฎิบัติราชการแทน
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 00 / 00 / 543 ]

;
  837   รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ ... >> [0] ความคิดเห็น
  รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ปี 2564 ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 00 / 00 / 543 ]


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม

พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614