ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้ อบต.แม่ทา แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ ด้านล่างนี้ หรือ กรอกรายละเอียด เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตามแบบฟอร์มในนี้
โทร. 081-724-3140
052-080614


เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก  ]1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next
หัวข้อเฉพาะในหมวดนี้ทั้งหมด [ 88 ] ข่าว
;
  1   สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค. 6 ... >> [0] ความคิดเห็น
  สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค. 66
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 10 / 04 / 2566 ]

;
  2   สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.66 ... >> [0] ความคิดเห็น
  สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.66
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 10 / 03 / 2566 ]

;
  3   สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค. 66 ... >> [0] ความคิดเห็น
  สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค. 66
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 10 / 02 / 2566 ]

;
  4   สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค.65 ... >> [0] ความคิดเห็น
  สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค.65
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 12 / 01 / 2566 ]

;
  5   สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย.65 ... >> [0] ความคิดเห็น
  สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย.65
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 08 / 12 / 2565 ]

;
  6   สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค.65 ... >> [0] ความคิดเห็น
  สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค.65
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 08 / 11 / 2565 ]

;
  7   ประกาศ , รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประกาศ , รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 19 / 10 / 2565 ]

;
  8   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2565 ... >> [0] ความคิดเห็น
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2565
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 04 / 10 / 2565 ]

;
  9   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2565 ... >> [0] ความคิดเห็น
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2565
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 06 / 09 / 2565 ]

;
  10   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ... >> [0] ความคิดเห็น
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2565
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 05 / 08 / 2565 ]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม

พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614