ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้ อบต.แม่ทา แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ ด้านล่างนี้ หรือ กรอกรายละเอียด เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตามแบบฟอร์มในนี้
โทร. 081-724-3140
052-080614


เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก  ]1 2 3 4 5 6 7 8 Next
หัวข้อเฉพาะในหมวดนี้ทั้งหมด [ 75 ] ข่าว
;
  1   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565 ... >> [0] ความคิดเห็น
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 05 / 04 / 2565 ]

;
  2   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ... >> [0] ความคิดเห็น
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 04 / 03 / 2565 ]

;
  3   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565 ... >> [0] ความคิดเห็น
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 03 / 02 / 2565 ]

;
  4   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564 ... >> [0] ความคิดเห็น
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 05 / 01 / 2565 ]

;
  5   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ... >> [0] ความคิดเห็น
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 03 / 12 / 2564 ]

;
  6   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564 ... >> [0] ความคิดเห็น
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 05 / 11 / 2564 ]

;
  7   ประกาศ , รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประกาศ, รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 28 / 10 / 2564 ]

;
  8   ประกาศผลการจัดซื้อ่จ้ดจ้างรายไตรมาส ที่ 1 ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประกาศผลการจัดซื้อ่จ้ดจ้างรายไตรมาส ที่ 1
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 11 / 08 / 2564 ]

;
  9   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564 ... >> [0] ความคิดเห็น
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 07 / 04 / 2564 ]

;
  10   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ... >> [0] ความคิดเห็น
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 08 / 03 / 2564 ]
1 2 3 4 5 6 7 8 Next


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม

พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614