ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้ อบต.แม่ทา แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ ด้านล่างนี้ หรือ กรอกรายละเอียด เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตามแบบฟอร์มในนี้
โทร. 081-724-3140
052-080614


เข้าสู่ระบบ


สมัครสมาชิก  ]หัวข้อเฉพาะในหมวดนี้ทั้งหมด [ 56 ] ข่าว
;
  11   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ... >> [0] ความคิดเห็น
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 31 / 10 / 2561 ]

;
  12   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ... >> [0] ความคิดเห็น
  กรอกข้อมูลรายงานที่นี่
   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 31 / 10 / 2561 ]

;
  13   ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 28 / 09 / 2561 ]

;
  14   ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ส ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 11 / 09 / 2561 ]

;
  15   ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 10 / 08 / 2561 ]

;
  16   ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 03 / 07 / 2561 ]

;
  17   ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 04 / 06 / 2561 ]

;
  18   ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 04 / 05 / 2561 ]

;
  19   ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 05 / 04 / 2561 ]

;
  20   ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 05 / 03 / 2561 ]


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม
พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614