ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้ อบต.แม่ทา แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ ด้านล่างนี้ หรือ กรอกรายละเอียด เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตามแบบฟอร์มในนี้
โทร. 081-724-3140
052-080614


เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก  ]หัวข้อเฉพาะในหมวดนี้ทั้งหมด [ 582 ] ข่าว
;
  1   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา เรื่อง บัญชีรายชื ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 01 / 09 / 2566 ]

;
  2   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา เรื่อง บัญชีรายชื ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์ารบริหารส่วนตำบลแม่ทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 03 / 08 / 2566 ]

;
  3   กิจกรรมเดินรณรงค์และประชาสัมพันธ์โครงการเฝ้าระวังป ... >> [0] ความคิดเห็น
  วันศุกร์ที่ 14 เดือนกรกฎาคม 2566 ที่โรงเรียนวัดห้วยทราย ทางชุมชนตำบลแม่ทา นำโดยนายชาญยุทธ อ๋องทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยทราย ชมรมอสม.ตำบลแม่ทา ผู้ ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 19 / 07 / 2566 ]

  4   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 14 / 07 / 2566 ]

;
  5   โครงการสนับสนุนศูนย์เพาะชำกล้าไม้ประจำตำบล (กิจกรร ... >> [0] ความคิดเห็น
  โครงการสนับสนุนศูนย์เพาะชำกล้าไม้ประจำตำบล (กิจกรรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพคุณภาพสูง) บูรณาการร่วมกับโครงการอบรมเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนตำบลแม่ทา (ตามฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. งานที่ 8 กิจกรรมพิเศษสน ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 04 / 07 / 2566 ]

;
  6   เวทีประชุมเพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการงาน ด้านเด็กแล ... >> [0] ความคิดเห็น
  วันอังคารที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2566 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ทางชุมชนตำบลแม่ทานำโดยนายชาญยุทธ อ๋องทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา พร้อมกับทีมงานขับเคลื่อนการบูรณาการงานด้านเด็กและเยาว ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 04 / 07 / 2566 ]

;
  7   โครงการอบรมเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนตำบลแม่ทา (กิ ... >> [0] ความคิดเห็น
  วันอังคารที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2566 ที่สถาบันพัฒนาทรัพยากรและเกษตรกรรมยั่งยืนแม่ทาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทาร่วมกับกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนแม่ทาได้ทำกิจกรรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพคุณภาพสูง เพื่อเป็นกา ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 04 / 07 / 2566 ]

  8   สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกองบริหารการสาธารณสุข ได้ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประเภทคลิปวีดิโอ จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

(1) ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 03 / 07 / 2566 ]

;
  9   โครงการ“การจัดทําคาร์บอนเครดิตในป่า เพื่อพัฒนาที่ย ... >> [0] ความคิดเห็น
  วันจันทร์ที่ 3 เดือนกรกฎาคม 2566 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ทางชุมชนตำบลแม่ทานำโดยนายกำนันเสรี ปาป้อม กำนันตำบลแม่ทา พร้อมกับผู้นำชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพร ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 03 / 07 / 2566 ]

;
  10   คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา เรื่อง แต่งตั้งเจ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 - เดือนกันยายน พ.ศ.2566) ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 30 / 06 / 2566 ]


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม

พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614