ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้ อบต.แม่ทา แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ ด้านล่างนี้ หรือ กรอกรายละเอียด เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตามแบบฟอร์มในนี้
โทร. 081-724-3140
052-080614


เข้าสู่ระบบ


สมัครสมาชิก  ]หัวข้อเฉพาะในหมวดนี้ทั้งหมด [ 181 ] ข่าว
  11   อบต.แม่ทา ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเรื่องการจ่ายเบี้ย ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประกาศเรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเเละเบี้ยคนพิการ กรมบัญชีกลางแจ้งจะโอน ภายในเดือนกันยายน 2563

...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 10 / 09 / 2563 ]

;
  12   อบต.แม่ทา ขอแจ้งเลื่อนกำหนดวันโอนเงินเบี้ยยังชีพผู ... >> [0] ความคิดเห็น
  อบต.แม่ทา ขอแจ้งเลื่อนกำหนดวันโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม จากเดิมวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เป็นวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 07 / 08 / 2563 ]

;
  13   ข้อบัญญัติบ่อดักไขมัน ... >> [0] ความคิดเห็น
  ข้อบัญญัติบ่อดักไขมัน
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 05 / 08 / 2563 ]

;
  14   ประชาสัมพันธ์การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 14 / 07 / 2563 ]

;
  15   ประชาสัมพันธ์นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 14 / 07 / 2563 ]

;
  16   ประชาสัมพันธ์ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 14 / 07 / 2563 ]

;
  17   ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของข้าราชกา ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 14 / 07 / 2563 ]

;
  18   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการสำนักปลัด ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการสำนักปลัด อบต.แม่ทา
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 14 / 07 / 2563 ]

  19   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการสำนักปลัด ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการสำนักปลัด อบต.แม่ทา
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 14 / 07 / 2563 ]

;
  20   ประชาสัมพันธ์การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมการแต ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 14 / 07 / 2563 ]


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม
พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614