ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้ อบต.แม่ทา แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ ด้านล่างนี้ หรือ กรอกรายละเอียด เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตามแบบฟอร์มในนี้
โทร. 081-724-3140
052-080614


เข้าสู่ระบบ


สมัครสมาชิก  ]หัวข้อเฉพาะในหมวดนี้ทั้งหมด [ 337 ] ข่าว
;
  11   ประชาสัมพันธ์กระบวนงานที่ปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติร ... >> [0] ความคิดเห็น
  กระบวนงานที่ปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนที่กระทรวงมหาดไทยแนะนำให้ลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 13 / 05 / 2564 ]

;
  12   ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงกา ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) งานพัสดุ ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 13 / 05 / 2564 ]

;
  13   ประชาสัมพันธ์แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 งานพัสดุ
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 13 / 05 / 2564 ]

;
  14   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกองช่าง อบ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกองช่าง อบต.แม่ทา
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 13 / 05 / 2564 ]

;
  15   ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามแผน(รอบ6เดือนปี64) ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามแผน(รอบ6เดือนปี64)
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 12 / 05 / 2564 ]

;
  16   ประชาสัมพันธ์ภาพรวมของการดำเนินงานตามแผน(ปี63) ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ภาพรวมของการดำเนินงานตามแผน(ปี63)
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 12 / 05 / 2564 ]

;
  17   ประชาสัมพันธ์ภาพรวมของการดำเนินงานตามแผน(รอบ6เดือน ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ภาพรวมของการดำเนินงานตามแผน(รอบ6เดือนปี64)
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 12 / 05 / 2564 ]

;
  18   ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามแผน(ปี63) ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามแผน(ปี63)
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 12 / 05 / 2564 ]

  19   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ... >> [0] ความคิดเห็น
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4/2564 ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 12 / 05 / 2564 ]

;
  20   ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามแผน(ปี63) ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามแผน(ปี63)
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 12 / 05 / 2564 ]


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม
พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614