ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้ อบต.แม่ทา แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ ด้านล่างนี้ หรือ กรอกรายละเอียด เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตามแบบฟอร์มในนี้
โทร. 081-724-3140
052-080614


เข้าสู่ระบบ


สมัครสมาชิก  ]หัวข้อเฉพาะในหมวดนี้ทั้งหมด [ 91 ] ข่าว
;
  21   ประกาศโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 1ตำบลแ ... >> [0] ความคิดเห็น
  โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 1ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 03 / 05 / 2562 ]

;
  22   การไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ... >> [0] ความคิดเห็น
  กรอกข้อมูลรายงานที่นี่
   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 03 / 05 / 2562 ]

;
  23   ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลกา ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 02 / 05 / 2562 ]

;
  24   ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ... >> [0] ความคิดเห็น
  ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
https://itas.nacc.go.th/go/iit/2zrcgu
   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 01 / 05 / 2562 ]

;
  25   ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ... >> [0] ความคิดเห็น
  ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/2zrcgu
   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 01 / 05 / 2562 ]

;
  26   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รอบที่ 1 ... >> [0] ความคิดเห็น
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 ? 30 เมษายน 2562)
   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 01 / 05 / 2562 ]

;
  27   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รอบที่ 1 ... >> [0] ความคิดเห็น
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รอบที่ 1
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 01 / 05 / 2562 ]

;
  28   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ... >> [0] ความคิดเห็น
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 29 / 04 / 2562 ]

;
  29   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบ ... >> [0] ความคิดเห็น
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2562 ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 25 / 04 / 2562 ]

;
  30   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบ ... >> [0] ความคิดเห็น
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2562 ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 25 / 04 / 2562 ]


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม
พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614