ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้ อบต.แม่ทา แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ ด้านล่างนี้ หรือ กรอกรายละเอียด เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตามแบบฟอร์มในนี้
โทร. 081-724-3140
052-080614


เข้าสู่ระบบ


สมัครสมาชิก  ]หัวข้อเฉพาะในหมวดนี้ทั้งหมด [ 337 ] ข่าว
;
  21   ประชาสัมพันธ์ นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒน ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อบต.แม่ทา
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 11 / 05 / 2564 ]

  22   ประชาสัมพันธ์ นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒน ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อบต.แม่ทา
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 11 / 05 / 2564 ]

;
  23   ประชาสัมพันธ์รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒน ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3/2563)

...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 06 / 05 / 2564 ]

;
  24   ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประเมินผลความพึงพอใจของประ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 06 / 05 / 2564 ]

;
  25   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม โครงการประชุมแลกเ ... >> [0] ความคิดเห็น
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

โครงการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล วิเคราะห์ชุมชน
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 06 / 05 / 2564 ]

;
  26   ประกาศ เรื่องมาตรการข้อร้องเรียนการทุจริต ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประกาศ เรื่องมาตรการข้อร้องเรียนการทุจริต
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 06 / 05 / 2564 ]

  27   ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุค ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 06 / 05 / 2564 ]

;
  28   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม โครงการประชุมแลกเ ... >> [0] ความคิดเห็น
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

โครงการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล วิเคราะห์ชุมชน
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 06 / 05 / 2564 ]

;
  29   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม โครงการประชุมประช ... >> [0] ความคิดเห็น
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม โครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 06 / 05 / 2564 ]

;
  30   ประกาศการประชาสัมพันธ์การปิดบัญชีรายรับ-รายจ่าย ปร ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประกาศการประชาสัมพันธ์การปิดบัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 06 / 05 / 2564 ]


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม
พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614