ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้ อบต.แม่ทา แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ ด้านล่างนี้ หรือ กรอกรายละเอียด เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตามแบบฟอร์มในนี้
โทร. 081-724-3140
052-080614


เข้าสู่ระบบ


สมัครสมาชิก  ]หัวข้อเฉพาะในหมวดนี้ทั้งหมด [ 181 ] ข่าว
;
  21   ประชาสัมพันธ์การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมโครงการห้องเรียนพอแม่
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 14 / 07 / 2563 ]

;
  22   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกองช่าง อบ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกองช่าง อบต.แม่ทา
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 13 / 07 / 2563 ]

;
  23   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกองคลัง อบ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกองคลัง อบต.แม่ทา
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 13 / 07 / 2563 ]

;
  24   ประชาสัมพันธ์นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 13 / 07 / 2563 ]

;
  25   ประชาสัมพันธ์นโยบาย ... >> [0] ความคิดเห็น
  แผนอัตรากำลังปี-2561-2563
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 13 / 07 / 2563 ]

;
  26   ประชาสัมพันธ์รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องก ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 25 / 06 / 2563 ]

;
  27   ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 15 / 06 / 2563 ]

;
  28   ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโ ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 09 / 06 / 2563 ]

;
  29   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (บันทึก ... >> [0] ความคิดเห็น
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (บันทึกการใช้รถ)
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 09 / 06 / 2563 ]

;
  30   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ... >> [0] ความคิดเห็น
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 09 / 06 / 2563 ]


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม
พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614