ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้ อบต.แม่ทา แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ ด้านล่างนี้ หรือ กรอกรายละเอียด เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตามแบบฟอร์มในนี้
โทร. 081-724-3140
052-080614


เข้าสู่ระบบ


สมัครสมาชิก  ]หัวข้อเฉพาะในหมวดนี้ทั้งหมด [ 91 ] ข่าว
;
  31   ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติอ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 ? 31 มีนาคม 2562) ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 01 / 04 / 2562 ]

;
  32   ประชาสัมพันธ์รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ป ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2562 เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม 2562 ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 01 / 04 / 2562 ]

;
  33   ประชาสัมพันธ์รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจาก ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2562
...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 01 / 04 / 2562 ]

;
  34   ประชาสัมพันธ์รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจาก ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2562
...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 01 / 04 / 2562 ]

;
  35   ประชาสัมพันธ์รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2562
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 01 / 04 / 2562 ]

;
  36   ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติอ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกฯ
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 01 / 04 / 2562 ]

;
  37   ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 01 / 04 / 2562 ]

;
  38   ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณไตรมาสที ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณไตรมาสที่ 3
   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 25 / 03 / 2562 ]

;
  39   ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณไตรมาสที ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณไตรมาสที่ 3
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 25 / 03 / 2562 ]

;
  40   ประชาสัมพันธ์โครงการผ่อดีดีต้นแบบ ระบบเฝ้าระวังสุข ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์โครงการผ่อดีดีต้นแบบ ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดี
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 21 / 03 / 2562 ]


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม
พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614