ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้ อบต.แม่ทา แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ ด้านล่างนี้ หรือ กรอกรายละเอียด เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตามแบบฟอร์มในนี้
โทร. 081-724-3140
052-080614


เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก  ]หัวข้อเฉพาะในหมวดนี้ทั้งหมด [ 447 ] ข่าว
;
  31   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่ ... >> [0] ความคิดเห็น
  กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม โครงการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล วิเคราะห์ชุมชน ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 24 / 02 / 2565 ]

;
  32   การจัดซื้อรถบรรทุกแบบเกษตร (รถกระเช้า) ประจำปีงบปร ... >> [0] ความคิดเห็น
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ได้พิจารณาและเสนอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น โดยการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 4 /2564 ในคราวการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 เมื่อวันอังคารที่ ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 22 / 02 / 2565 ]

;
  33   ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส ... >> [0] ความคิดเห็น
  ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/2zrcgu
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 17 / 02 / 2565 ]

;
  34   ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส ... >> [0] ความคิดเห็น
  ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)https://itas.nacc.go.th/go/iit/2zrcgu
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 17 / 02 / 2565 ]

;
  35   ประชาสัมพันธ์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็น ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการงานสาธารณสุข

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภ ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 10 / 02 / 2565 ]

;
  36   ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2565 ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2565
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 28 / 01 / 2565 ]

;
  37   ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่ง พนักงานจ้ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการประจำรถฉุกเฉิน พนักงานจ้างเหมาบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 27 / 01 / 2565 ]

;
  38   ประชาสัมพันธ์ ประกาศประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ ประกาศประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 24 / 01 / 2565 ]

;
  39   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา เรื่อง นโยบายไม่ร ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 22 / 01 / 2565 ]

;
  40   ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสร ... >> [0] ความคิดเห็น
  #ประชาสัมพันธ์

#การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

#ค่าตอบแทน ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 21 / 01 / 2565 ]


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม

พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614