ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้ อบต.แม่ทา แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ ด้านล่างนี้ หรือ กรอกรายละเอียด เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตามแบบฟอร์มในนี้
โทร. 081-724-3140
052-080614


เข้าสู่ระบบ


สมัครสมาชิก  ]หัวข้อเฉพาะในหมวดนี้ทั้งหมด [ 337 ] ข่าว
;
  31   รายงานผลการดำเนิินการงานตามแผนป้้องกัันการทุุจริิต ... >> [0] ความคิดเห็น
  รายงานผลการดำเนิินการงานตามแผนป้้องกัันการทุุจริิตประจำปี 2563
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 26 / 04 / 2564 ]

;
  32   ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงกา ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน )กองช่างอน) ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 25 / 04 / 2564 ]

;
  33   ประชาสัมพันธ์แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 25 / 04 / 2564 ]

;
  34   ประชาสัมพันธ์แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 กองช่าง
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 24 / 04 / 2564 ]

;
  35   ประชาสัมพันธ์รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 22 / 04 / 2564 ]

;
  36   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการสำนักปลัด ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการสำนักปลัด อบต.แม่ทา
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 21 / 04 / 2564 ]

;
  37   ประชาสัมพันธ์รายงานการกำกับติิดตามการ ดำเนิินการป้ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์รายงานการกำกับติิดตามการ ดำเนิินการป้้องกัันการทุุจริิต ประจำปีี รอบ 6 เดืือน ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 21 / 04 / 2564 ]

;
  38   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ... >> [0] ความคิดเห็น
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4/2564 ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 16 / 04 / 2564 ]

;
  39   ประชาสัมพันธ์ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชีย ... >> [0] ความคิดเห็น
  คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องมาตรการการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 16 / 04 / 2564 ]

;
  40   ประชาสัมพันธ์ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชีย ... >> [0] ความคิดเห็น
  คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ระลอกที่ 3 ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 16 / 04 / 2564 ]


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม
พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614