ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้ อบต.แม่ทา แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ ด้านล่างนี้ หรือ กรอกรายละเอียด เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตามแบบฟอร์มในนี้
โทร. 081-724-3140
052-080614


เข้าสู่ระบบ


สมัครสมาชิก  ]หัวข้อเฉพาะในหมวดนี้ทั้งหมด [ 181 ] ข่าว
  31   ประชาสัมพันธ์ ผู้มีส่วนได้เสียภายในขององค์การบริหา ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์

ผู้มีส่วนได้เสียภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา สามารถเข้าประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานได้ ในช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภา ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 01 / 06 / 2563 ]

  32   ประชาสัมพันธ์ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์

ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา สามารถเข้าประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานได้ ใช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ขอ ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 01 / 06 / 2563 ]

;
  33   ประชาสัมพันธ์การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมการแต ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 14 / 05 / 2563 ]

;
  34   ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนจากประชาชน ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 20 / 04 / 2563 ]

;
  35   ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดังมี ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 10 / 04 / 2563 ]

;
  36   ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินโครงการปี 2563 ราย 6 ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินโครงการปี 2563 ราย 6 เดือน
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 08 / 04 / 2563 ]

;
  37   ประชาสัมพันธ์รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2563
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 05 / 04 / 2563 ]

;
  38   ประชาสัมพันธ์รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ไ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2563)
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 05 / 04 / 2563 ]

;
  39   ประชาสัมพันธ์โครงการวันท้องถิ่นไทย2563 ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์โครงการวันท้องถิ่นไทย2563
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 20 / 03 / 2563 ]

;
  40   ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 15 / 03 / 2563 ]


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม
พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614