ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้ อบต.แม่ทา แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ ด้านล่างนี้ หรือ กรอกรายละเอียด เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตามแบบฟอร์มในนี้
โทร. 081-724-3140
052-080614


เข้าสู่ระบบ


สมัครสมาชิก  ]หัวข้อเฉพาะในหมวดนี้ทั้งหมด [ 91 ] ข่าว
;
  71   ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 02 / 10 / 2561 ]

;
  72   ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณไตรมาสที ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณไตรมาสที่ 1
   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 28 / 09 / 2561 ]

;
  73   ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2561
   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 01 / 09 / 2561 ]

;
  74   ประชาสัมพันธ์ ประกาศ-ก.-เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวก ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประกาศ-ก.-เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน-ฉ2-2561
   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 26 / 07 / 2561 ]

;
  75   ประชาสัมพันธ์ ประกาศ-ก.-เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวก ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ ประกาศ-ก.-เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน-2560 ฉบับที่ 2 ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 26 / 07 / 2561 ]

;
  76   คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงิน ... >> [0] ความคิดเห็น
  คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงิน
   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 25 / 06 / 2561 ]

;
  77   ประชาสัมพันธ์รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจาก ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ปีงบประมาณ 2561 ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 10 / 04 / 2561 ]

  78   ประชาสัมพันธ์สรุปผลโครงการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษต ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์สรุปผลโครงการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม หลงแม่ทา ปี 3
   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 01 / 02 / 2561 ]

;
  79   ประชาสัมพันธ์สรุปผลโครงการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษต ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์สรุปผลโครงการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม หลงแม่ทา ปี 3
   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 01 / 02 / 2561 ]

;
  80   ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์แผนผังแสดงขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 24 / 11 / 2560 ]


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม
พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614