ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้ อบต.แม่ทา แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ ด้านล่างนี้ หรือ กรอกรายละเอียด เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตามแบบฟอร์มในนี้
โทร. 081-724-3140
052-080614


เข้าสู่ระบบ


สมัครสมาชิก  ]หัวข้อเฉพาะในหมวดนี้ทั้งหมด [ 91 ] ข่าว
;
  81   ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 24 / 11 / 2560 ]

;
  82   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ... >> [0] ความคิดเห็น
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 23 / 11 / 2560 ]

;
  83   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ... >> [0] ความคิดเห็น
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 23 / 11 / 2560 ]

;
  84   ประชาสัมพันธ์ประกาศช่องทางการร้องเรียนในการบริหารท ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ประกาศช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 17 / 10 / 2560 ]

;
  85   ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ รั ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนจากประชาชน ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 26 / 09 / 2560 ]

;
  86   ประชาสัมพันธ์ ประกาศ-ก.-เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวก ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประกาศ-ก.-เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน-2560
   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 28 / 06 / 2560 ]

;
  87   ประชาสัมพันธ์ ประกาศ-ก.-เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวก ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ ประกาศ-ก.-เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน-2560 ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 28 / 06 / 2560 ]

;
  88   คู่มือการปฏิบัติงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ... >> [0] ความคิดเห็น
  คู่มือการปฏิบัติงานการโอนงบประมาณรายจ่าย
   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 25 / 06 / 2560 ]

;
  89   ประกาศ อบต.แม่ทา เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประกาศ อบต.แม่ทา เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลัก ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 27 / 02 / 2560 ]

;
  90   ประกาศ อบต.แม่ทา เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประกาศ อบต.แม่ทา เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 27 / 02 / 2560 ]


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม
พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614