ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้ อบต.แม่ทา แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ ด้านล่างนี้ หรือ กรอกรายละเอียด เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตามแบบฟอร์มในนี้
โทร. 081-724-3140
052-080614


เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก  ]1 2 3 Next
หัวข้อเฉพาะในหมวดนี้ทั้งหมด [ 21 ] ข่าว
;
  1   ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ ... >> [0] ความคิดเห็น
  การประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา

ครั้งที่ 3/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนตุลาคม พ.ศ.2566 (ไตรมาสที่ 1) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงกา ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 30 / 10 / 2566 ]

;
  2   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา สมัยประชุมวิสา ... >> [0] ความคิดเห็น
  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา เพื่ ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 30 / 10 / 2566 ]

;
  3   การดำเนินกิจกรรมออกเยี่ยมบ้านแม่และเด็กเพื่อติดตาม ... >> [0] ความคิดเห็น
  การดำเนินกิจกรรมออกเยี่ยมบ้านแม่และเด็กเพื่อติดตามพัฒนาการของเด็ก ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 18 / 09 / 2566 ]

;
  4   โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาควบคุมหมอกควันไฟป่าและฝ ... >> [0] ความคิดเห็น
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาควบคุมหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (การเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเครือข่ายป่าชุมชน) (ตามฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ. ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 15 / 09 / 2566 ]

;
  5   กิจกรรมการลงนามข้อตกลงการปฏิบัติตนระหว่างข้าราชการ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการลงนามข้อตกลงการปฏิบัติตนระหว่างข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทากับผู้บริหารท้องถิ่น ตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 03 / 08 / 2566 ]

;
  6   ประชาสัมพันธ์มาตรการควบคุมและป้องกันการระบาดโรคมือ ... >> [0] ความคิดเห็น
  กิจกรรมการดำเนินงานมาตรการควบคุมและป้องกันการระบาดโรคมือ เท้า ปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทราย ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 15 / 06 / 2566 ]

;
  7   ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาปลอดบุหรี่ ... >> [0] ความคิดเห็น
  กิจกรรมการรณรงค์จัดสถานศึกษาในสังกัดได้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทรายให้เป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 31 / 05 / 2566 ]

;
  8   โครงการการดำเนินโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพ ... >> [0] ความคิดเห็น
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ได้เล็งเห็นความสำคัญในการดำเนินโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 (ดำเนินการต่อเนื่องในป ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 22 / 03 / 2566 ]

;
  9   แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันกา ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ ##องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ได้ดำเนินการจัดทำแผนเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 12 / 01 / 2566 ]

;
  10   กิจกรรมเข้าร่วมโครงการพระธรรมทูตสัญจร ประจำปี 2565 ... >> [0] ความคิดเห็น
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา จัดทำโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีกิจกรรมเข้าร่วมโครงการพระธรรมทูตสัญจร ประจำปี 2565 ของคณะสงฆ์ตำบลแม่ทา-ทาเหนือ ครั้งที่ 3 ในวันเสาร ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 01 / 10 / 2565 ]
1 2 3 Next


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม

พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614