ผู้พิการที่บัตรหมดอายุ ทางอบต.จะช่วยเหลืออย่างไร
      
      ให้มาแจ้งที่ อบต.แม่ทา โดยนำบัตรที่หมดอายุมาด้วย ทางอบต.จะออกไปบริการถ่ายรูปให้และทางญาติได้เตรียมเอกสารของผู้พิการไว้ ได้แก่

1.สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

และสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ดูแล

อย่างละ 1 ฉบับแล้ว อบต.จะดำเนินการต่อบัตรใหม่ให้ค่ะ

โดย     ผู้พิการ   /   วันที่   [  15 / 01 / 2561  ]

 

:: กรุณาเข้าระบบ หรือสมัครสมาชิก เพื่อแสดงความคิดเห็นค่ะ ::