สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
       ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกองบริหารการสาธารณสุข ได้ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประเภทคลิปวีดิโอ จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

(1) กระบวนการคัดกรอง

https://youtu.be/9OOKsqbV2qg

(2) การสร้างภูมิคุ้มกันในครอบครัว

https://youtu.be/im2nAsjoXMk

(3) แรงบันดาลใจในการเลิกยาเสพติด

https://youtu.be/Uq_xXDKJUVY

เพื่อเป็นสื่อให้แก่ผู้ป่วยยาเสพติด ประชาชนทั่วไป และผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดทุกภาคส่วน ได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงสามารถนำไปใช้เป็นสื่อในการบำบัดรักษา


ข่าวนี้ ไม่มีรูปภาพ หรือ ไฟล์มัลติมีเดียประกอบ https://phdb.moph.go.th/main/index/detail/31283โดยคุณ : maetha1  แอดมินคนที่ 1  [ 03 / 07 / 2566 ]

:: กรุณาเข้าระบบ หรือสมัครสมาชิก เพื่อแสดงความคิดเห็นค่ะ ::


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม

พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614