ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้ อบต.แม่ทา แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ ด้านล่างนี้ หรือ กรอกรายละเอียด เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตามแบบฟอร์มในนี้
โทร. 081-724-3140
052-080614


เข้าสู่ระบบ


สมัครสมาชิก  ]หัวข้อเฉพาะในหมวดนี้ทั้งหมด [ 343 ] ข่าว
  1   อบต.แม่ทา ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้ที่สมัครลง ... >> [0] ความคิดเห็น
  อบต.แม่ทา ขอแจ้งประชาสัมพันธ์

สำหรับผู้ที่สมัครลงรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา สามารถมาขอรับเอกสารใบสมัคร ได้ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนต ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 09 / 10 / 2564 ]

;
  2   ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำอง ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 06 / 10 / 2564 ]

;
  3   ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำอง ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 06 / 10 / 2564 ]

;
  4   ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหว ... >> [0] ความคิดเห็น
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่

เรื่องกำหนดเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 01 / 10 / 2564 ]

;
  5   ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำอง ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทาและนายกอ ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 01 / 10 / 2564 ]

;
  6   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ... >> [0] ความคิดเห็น
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ขอประชาสัมพันธ์

เชิญชวนผู้สนใจและผู้ที่คาดว่าจะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการเล ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 15 / 09 / 2564 ]

  7   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ... >> [0] ความคิดเห็น
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ขอประชาสัมพันธ์

เชิญชวนผู้สนใจและผู้ที่คาดว่าจะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการเล ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 15 / 09 / 2564 ]

;
  8   ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มสำหรับลงทะเบียนรายงานตัวเข้า ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มสำหรับลงทะเบียนรายงานตัวเข้าพื้นที่ตำบลแม่ทา ในช่วง COVID-19 อบต.แม่ทา ขอความร่วมือผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่ตำบลแม่ทา ลงทะเบียนในแบบฟอร์มนี้ด้วยนะครับ https://forms.gle/1eg ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 16 / 07 / 2564 ]

;
  9   ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม Webinar ครั้งที่ 2 ถ้า ‘เม ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม Webinar ครั้งที่ 2 ถ้า ‘เมือง’ และ ‘พลเมือง’ เป็นโจทย์ เราจะออกแบบพื้นที่และการเรียนรู้อย่างไรได้บ้าง ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 14 / 05 / 2564 ]

;
  10   ประชาสัมพันธ์โครงสร้างส่วนราชการ อบต.แม่ทา ปี 2564 ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์โครงสร้างส่วนราชการ อบต.แม่ทา ปี 2564
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 13 / 05 / 2564 ]


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม
พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614