ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้ อบต.แม่ทา แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ ด้านล่างนี้ หรือ กรอกรายละเอียด เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตามแบบฟอร์มในนี้
โทร. 081-724-3140
052-080614


เข้าสู่ระบบ


สมัครสมาชิก  ]หัวข้อเฉพาะในหมวดนี้ทั้งหมด [ 181 ] ข่าว
;
  1   ประชาสัมพันธ์ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชีย ... >> [0] ความคิดเห็น
  คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องมาตรการการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 16 / 04 / 2564 ]

;
  2   ประชาสัมพันธ์ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชีย ... >> [0] ความคิดเห็น
  คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ระลอกที่ 3 ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 16 / 04 / 2564 ]

;
  3   ประชาสัมพันธ์ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชีย ... >> [0] ความคิดเห็น
  คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องมาตรการป้องกันโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประเภทร้านอาหารและเครื่องดื่ม ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 16 / 04 / 2564 ]

  4   ประชาสัมพันธ์ กำหนดเขตควบคุมการเผาและการบริหารจัดก ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ กำหนดเขตควบคุมการเผาและการบริหารจัดการเชื้อเพลิง(เพิ่มเติม)
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 18 / 02 / 2564 ]

;
  5   ประชาสัมพันธ์ กำหนดเขตควบคุมการเผาและการบริหารจัดก ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ กำหนดเขตควบคุมการเผาและการบริหารจัดการเชื้อเพลิง(เพิ่มเติม)
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 08 / 02 / 2564 ]

;
  6   ประชาสัมพันธ์ประกาศอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ เรื่อง ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ประกาศอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ เรื่อง ห้ามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 15 / 01 / 2564 ]

;
  7   ประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดเข ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมการเผาและการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 15 / 01 / 2564 ]

;
  8   ประชาสัมพันธ์การแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเล ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์การแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวันที่อาทิตย์ 20 ธันวาคม 2563 นั้น ไม่มีการลงคะแนนเสี ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 09 / 12 / 2563 ]

  9   ประชาสัมพันธ์การแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเล ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์การแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวันที่อาทิตย์ 20 ธันวาคม 2563 นั้น ไม่มีการลงคะแนนเสี ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 09 / 12 / 2563 ]

;
  10   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา เรื่อง รับสมัครบุ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ด้วยองค์การบ ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 14 / 11 / 2563 ]


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม
พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614