ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้ อบต.แม่ทา แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ ด้านล่างนี้ หรือ กรอกรายละเอียด เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตามแบบฟอร์มในนี้
โทร. 081-724-3140
052-080614


เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก  ]หัวข้อเฉพาะในหมวดนี้ทั้งหมด [ 447 ] ข่าว
;
  1   ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอ ... >> [0] ความคิดเห็น
  #ประชาสัมพันธ์

#ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการประจำรถฉุกเฉินทางการแพทย์

#ส ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 15 / 08 / 2565 ]

;
  2   ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสร ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ ประเภทงานประจำรถฉุกเฉินทางการแพทย์จำนวน 1 อัตรา

#ค ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 02 / 08 / 2565 ]

;
  3   ประชาสัมพันธ์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ “พิเศษ” การจ่า ... >> [0] ความคิดเห็น
  ด้านเศรษฐกิจตามมติคณะรัฐมนตรี เป็นระยะเวลา 6 เดือน (เดือนเมษายน – กันยายน พ.ศ.2565) ตามหลักเกณฑ์ จะจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์ 4 กลุ่ม ตามอัตราที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ โดยใช้ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่ ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 18 / 07 / 2565 ]

;
  4   ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสร ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ ประเภทงานประจำรถฉุกเฉินทางการแพทย์ (ชาย) จำนวน 1 อัตรา

   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 08 / 06 / 2565 ]

;
  5   แผ่นพับวินัยและการรักษาวินัย ... >> [0] ความคิดเห็น
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ได้ดำเนินการจัดทำแผ่นพับวินัยและการรักษาวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 02 / 06 / 2565 ]

;
  6   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 งานทรัพยากรบุคคล ... >> [0] ความคิดเห็น
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 งานทรัพยากรบุคคล
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 30 / 04 / 2565 ]

;
  7   รายงานผลการจัดเก็บภาษี ประจำเดือนเมษายน 2565 ... >> [0] ความคิดเห็น
  รายงานผลการจัดเก็บภาษี ประจำเดือนเมษายน 2565
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 28 / 04 / 2565 ]

;
  8   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตปร ... >> [0] ความคิดเห็น
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน อบต.แม่ทา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 21 / 04 / 2565 ]

;
  9   ประชาสัมพันธ์บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการตามแ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(รอบ 12 เดือน)และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(รอบ 6 เดือน) ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 21 / 04 / 2565 ]

;
  10   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตปร ... >> [0] ความคิดเห็น
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน อบต.แม่ทา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 18 / 04 / 2565 ]


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม

พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614