ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้ อบต.แม่ทา แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ ด้านล่างนี้ หรือ กรอกรายละเอียด เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตามแบบฟอร์มในนี้
โทร. 081-724-3140
052-080614


เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก  ]หัวข้อประกาศข่าวของ อบต.แม่ทา ทั้งหมด [ 876 ] ข่าว
;
  1   ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสร ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

#รับส ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 17 / 03 / 2566 ]

;
  2   เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุ ... >> [0] ความคิดเห็น
  เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกศ์ พ.ศ.2566 ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 08 / 03 / 2566 ]

;
  3   เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อองค์การ ... >> [0] ความคิดเห็น
  เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา พ.ศ.2566
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 08 / 03 / 2566 ]

;
  4   ราคากลาง ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ห ... >> [0] ความคิดเห็น
  ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) หมู่ที่ 6 - 7 ถนนสายกลางบ้าน ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 575 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 20 / 02 / 2566 ]

;
  5   ราคากลกาง ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนาย ... >> [0] ความคิดเห็น
  ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนายอารีย์ คำยา หมู่ที่ 4 บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 10 / 02 / 2566 ]

;
  6   ราคากลาง ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายซอย 3 ... >> [0] ความคิดเห็น
  ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายซอย 3 (จากบ้านนางขวัญเรียม กำเพ็ญ ถึง สุสานหมู่ที่ 5) หมู่ที่ 5 บ้านป่านอต ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.05 เ ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 10 / 02 / 2566 ]

;
  7   ราคากลาง ปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ... >> [0] ความคิดเห็น
  ปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยปรับปรุงวางท่อประปาพีวีซี ขนาด Ø 2 นิ้ว มีความยาว ท่อประปารวมไม่น้อยกว่า 830 เมตร ตามแบบที่ ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 10 / 02 / 2566 ]

  8   สปสช.อบต.แม่ทา จัดประชุมเวทีประชาคมด้านสุขภาพ ... >> [0] ความคิดเห็น
  สปสช.อบต.แม่ทา จัดประชุมเวทีประชาคมด้านสุขภาพ

วันที่ 25พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 - 12.30 น. ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา

นายชาญยุทธ อ๋องทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วน ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 25 / 11 / 2565 ]

;
  9   ประชาสัมพันธ์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็น ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ ประเภทงานงานส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน กีฬาและนันทนาการ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 16 / 11 / 2565 ]

;
  10   ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ ประเภทงานงานส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน กีฬาและนันทนากา ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 14 / 11 / 2565 ]


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม

พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614