ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้ อบต.แม่ทา แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ ด้านล่างนี้ หรือ กรอกรายละเอียด เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตามแบบฟอร์มในนี้
โทร. 081-724-3140
052-080614


เข้าสู่ระบบ


สมัครสมาชิก  ]หัวข้อประกาศข่าวของ อบต.แม่ทา ทั้งหมด [ 453 ] ข่าว
;
  1   การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน-ระยะที ... >> [0] ความคิดเห็น
  การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน-ระยะที่-1
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 05 / 08 / 2563 ]

;
  2   การแจ้งถมดิน [0] ความคิดเห็น
  การแจ้งถมดิน
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 05 / 08 / 2563 ]

;
  3   การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่ส ... >> [0] ความคิดเห็น
  การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร-พื้นที่เกิน-200-ตารางเมตร
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 05 / 08 / 2563 ]

;
  4   การรับชำระภาษีป้าย ... >> [0] ความคิดเห็น
  การรับชำระภาษีป้าย
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 05 / 08 / 2563 ]

;
  5   การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ... >> [0] ความคิดเห็น
  การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 05 / 08 / 2563 ]

;
  6   ข้อบัญญัติบ่อดักไขมัน ... >> [0] ความคิดเห็น
  ข้อบัญญัติบ่อดักไขมัน
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 05 / 08 / 2563 ]

;
  7   แผบบริหารจัดการความเสี่ยง ... >> [0] ความคิดเห็น
  แผบบริหารจัดการความเสี่ยง
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 05 / 08 / 2563 ]

;
  8   การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ... >> [0] ความคิดเห็น
  การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 05 / 08 / 2563 ]

;
  9   การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน-ระยะที ... >> [0] ความคิดเห็น
  การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน-ระยะที่-2-
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 05 / 08 / 2563 ]

;
  10   พรบ-การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.2 ... >> [0] ความคิดเห็น
  พรบ-การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.2560
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 04 / 08 / 2563 ]


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม
พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614