ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้ อบต.แม่ทา แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ ด้านล่างนี้ หรือ กรอกรายละเอียด เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตามแบบฟอร์มในนี้
โทร. 081-724-3140
052-080614


เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก  ]หัวข้อประกาศข่าวของ อบต.แม่ทา ทั้งหมด [ 1088 ] ข่าว
;
  1051   ราคากลางโครงการก่อสร้างฝาย คอนกรีตเสริมเหล็ก (ห ... >> [0] ความคิดเห็น
  โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ( ห้วยป่าไร่) หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ดอนชัย ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก (ห้วยป่าไร่) หมู่ที่ 7 บ้ ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 17 / 02 / 2560 ]

;
  1052   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ ได้รับจัดสรรและราคาก ... >> [0] ความคิดเห็น
  โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก (พ่อหลวงแอ่น) หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ดอนชัย ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก (พ่อหลวงแอ่น) หมู่ที่ 7 บ้าน ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 17 / 02 / 2560 ]

;
  1053   ราคากลางโครงการก่อสร้างฝาย คอนกรีตเสริมเหล็ก (พ ... >> [0] ความคิดเห็น
  โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ( พ่อหลวงแอ่น) หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ดอนชัย ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก (พ่อหลวงแอ่น) หมู่ที่ 7 ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 17 / 02 / 2560 ]

;
  1054   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ ได้รับจัดสรรและราคาก ... >> [0] ความคิดเห็น
  โครงการก่อสร้างคลองดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองทุ่งโฮ้ง (ทุ่งไม่ไฮ) บ้าน ห้วยทราย หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยก่อสร้างคลองดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองทุ่งโฮ้ง (ทุ่ง ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 17 / 02 / 2560 ]

;
  1055   ราคากลางโครงการก่อสร้างคลอง ดาดคอนกรีตเสริมเหล็ ... >> [0] ความคิดเห็น
  โครงการก่อสร้างคลองดาด คอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองทุ่งโฮ้ง (ทุ่งไม่ไฮ) บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยก่อสร้างคลองดาดคอนกรีต เสริมเหล็ก ลำเหมืองทุ่งโฮ้ง ( ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 17 / 02 / 2560 ]

;
  1056   สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ... >> [0] ความคิดเห็น
  สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 03 / 02 / 2560 ]

;
  1057   ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 03 / 02 / 2560 ]

;
  1058   ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ... >> [0] ความคิดเห็น
  กรอกข้อมูลรายงานที่นี่
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 14 / 01 / 2560 ]

;
  1059   การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ... >> [0] ความคิดเห็น
  กรอกข้อมูลรายงานที่นี่
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 14 / 01 / 2560 ]

;
  1060   การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ... >> [0] ความคิดเห็น
  กรอกข้อมูลรายงานที่นี่
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 14 / 01 / 2560 ]


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม

พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614