ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้ อบต.แม่ทา แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ ด้านล่างนี้ หรือ กรอกรายละเอียด เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตามแบบฟอร์มในนี้
โทร. 081-724-3140
052-080614


เข้าสู่ระบบ


สมัครสมาชิก  ]หัวข้อประกาศข่าวของ อบต.แม่ทา ทั้งหมด [ 493 ] ข่าว
;
  481   สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ... >> [0] ความคิดเห็น
  สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 02 / 05 / 2559 ]

;
  482   สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ... >> [0] ความคิดเห็น
  สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 04 / 04 / 2559 ]

  483   ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทุ่ง ... >> [0] ความคิดเห็น
  โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทุ่งเรือ) หมู่ที่ 1 บ้านทาม่อน ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทุ่งเรือ) หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 0.25 เมตร ยาว 25 ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 20 / 03 / 2559 ]

;
  484   สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพ ... >> [0] ความคิดเห็น
  สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 03 / 03 / 2559 ]

;
  485   สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ... >> [0] ความคิดเห็น
  สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 08 / 02 / 2559 ]

;
  486   วินัยและการรักษาวินัย-และการดำเนินการทางวินัย ... >> [0] ความคิดเห็น
  วินัยและการรักษาวินัย-และการดำเนินการทางวินัย
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 05 / 01 / 2559 ]

;
  487   ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารตำบลปฎิราชการแทน ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 02 / 12 / 2558 ]

;
  488   ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชน-อบต.แม่ท ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชน-อบต.แม่ทา
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 22 / 10 / 2558 ]

  489   ประกาศ อบต.แม่ทา เรื่อง สอบราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อม ... >> [0] ความคิดเห็น
  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ดอนชัย หมู่ที่ 7 บริเวณหน้าบ้าน นายอภิรม ต๊ะชัย โดยซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 3 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha    วันที่ ..  [ 12 / 12 / 2557 ]

  490   ประกาศ อบต.แม่ทา เรื่องสอบราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ปรับปรุงซ่อมแซมฝายห้วยปู่ม่าน บ้านป่านอต หมู่ที่ 5 โดยปรับปรุงซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ ความยาว 35 เมตร จำนวน 1 แห่ง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.แม่ทากำหนด) งบประมาณ/ราคากลาง 198,000.00 บาท
ผล ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha    วันที่ ..  [ 12 / 12 / 2557 ]


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม
พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614