ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้ อบต.แม่ทา แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ ด้านล่างนี้ หรือ กรอกรายละเอียด เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตามแบบฟอร์มในนี้
โทร. 081-724-3140
052-080614


เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก  ]หัวข้อเฉพาะในหมวดนี้ทั้งหมด [ 81 ] ข่าว
;
  21   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... >> [0] ความคิดเห็น
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 05 / 11 / 2563 ]

;
  22   สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ... >> [0] ความคิดเห็น
  สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 08 / 07 / 2563 ]

;
  23   สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ... >> [0] ความคิดเห็น
  สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 05 / 06 / 2563 ]

;
  24   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... >> [0] ความคิดเห็น
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 05 / 06 / 2563 ]

;
  25   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563 ... >> [0] ความคิดเห็น
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 05 / 05 / 2563 ]

;
  26   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563 ... >> [0] ความคิดเห็น
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 07 / 04 / 2563 ]

;
  27   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ... >> [0] ความคิดเห็น
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 08 / 03 / 2563 ]

;
  28   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ... >> [0] ความคิดเห็น
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 06 / 03 / 2563 ]

;
  29   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563 ... >> [0] ความคิดเห็น
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 05 / 02 / 2563 ]

;
  30   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562 ... >> [0] ความคิดเห็น
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 06 / 01 / 2563 ]


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม

พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614