ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้ อบต.แม่ทา แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ ด้านล่างนี้ หรือ กรอกรายละเอียด เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตามแบบฟอร์มในนี้
โทร. 081-724-3140
052-080614


เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก  ]หัวข้อเฉพาะในหมวดนี้ทั้งหมด [ 622 ] ข่าว
  591   ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา
   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 02 / 10 / 2561 ]

;
  592   ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา
   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 02 / 10 / 2561 ]

;
  593   ประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 02 / 10 / 2561 ]

;
  594   ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 02 / 10 / 2561 ]

;
  595   ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณไตรมาสที ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณไตรมาสที่ 1
   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 28 / 09 / 2561 ]

;
  596   ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2561
   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 01 / 09 / 2561 ]

;
  597   ประกาศ-ปรับปรุงการปฏิบัติราชการตามกระบวนงานบริการป ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประกาศ-ปรับปรุงการปฏิบัติราชการตามกระบวนงานบริการประชาชน
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 24 / 08 / 2561 ]

;
  598   ประชาสัมพันธ์ ประกาศ-ก.-เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวก ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประกาศ-ก.-เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน-ฉ2-2561
   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 26 / 07 / 2561 ]

;
  599   ประชาสัมพันธ์ ประกาศ-ก.-เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวก ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ ประกาศ-ก.-เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน-2560 ฉบับที่ 2 ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 26 / 07 / 2561 ]

;
  600   คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงิน ... >> [0] ความคิดเห็น
  คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงิน
   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 25 / 06 / 2561 ]


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม

พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614