ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้ อบต.แม่ทา แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ ด้านล่างนี้ หรือ กรอกรายละเอียด เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตามแบบฟอร์มในนี้
โทร. 081-724-3140
052-080614


เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก  ]หัวข้อประกาศข่าวของ อบต.แม่ทา ทั้งหมด [ 1050 ] ข่าว
  21   [0] ความคิดเห็น
 
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 03 / 07 / 2566 ]

  22   [0] ความคิดเห็น
 
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 03 / 07 / 2566 ]

  23   [0] ความคิดเห็น
 
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 03 / 07 / 2566 ]

  24   สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกองบริหารการสาธารณสุข ได้ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประเภทคลิปวีดิโอ จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

(1) ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 03 / 07 / 2566 ]

;
  25   โครงการ“การจัดทําคาร์บอนเครดิตในป่า เพื่อพัฒนาที่ย ... >> [0] ความคิดเห็น
  วันจันทร์ที่ 3 เดือนกรกฎาคม 2566 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ทางชุมชนตำบลแม่ทานำโดยนายกำนันเสรี ปาป้อม กำนันตำบลแม่ทา พร้อมกับผู้นำชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพร ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 03 / 07 / 2566 ]

;
  26   คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา เรื่อง แต่งตั้งเจ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 - เดือนกันยายน พ.ศ.2566) ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 30 / 06 / 2566 ]

;
  27   ประชาสัมพันธ์ งานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ... >> [0] ความคิดเห็น
  ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2565 ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 27 / 06 / 2566 ]

;
  28   ข่าวประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2566 ... >> [0] ความคิดเห็น
  การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 26 / 06 / 2566 ]

;
  29   ประกาศเผยแพร่ข้อบัญญัติอบต.แม่ทา เรื่อง กิจการที่เ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ได้ส่งข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562 ไปเพื่อดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้ข้อบัญญัติฯ มีสภาพบังคับใช้สมบู ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 12 / 06 / 2566 ]

;
  30   ประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด ... >> [0] ความคิดเห็น
  วันอังคารที่ 6 เดือนมิถุนายน 2566 ทางชุมชนตำบลแม่ทานำโดยนายชาญยุทธ อ๋องทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา พร้อมกับองค์กรภาคีเครือข่าย ร่วมเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนดใ ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 06 / 06 / 2566 ]


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม

พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614