ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้ อบต.แม่ทา แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ ด้านล่างนี้ หรือ กรอกรายละเอียด เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตามแบบฟอร์มในนี้
โทร. 081-724-3140
052-080614


เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก  ]หัวข้อประกาศข่าวของ อบต.แม่ทา ทั้งหมด [ 837 ] ข่าว
;
  21   ประชาสัมพันธ์บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการตามแ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(รอบ 12 เดือน)และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(รอบ 6 เดือน) ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 21 / 04 / 2565 ]

;
  22   ประชาสัมพันธ์ รายงานการประมาณการรายรับประจำปีงบประ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ รายงานการประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 20 / 04 / 2565 ]

;
  23   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 ... >> [0] ความคิดเห็น
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 20 / 04 / 2565 ]

;
  24   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตปร ... >> [0] ความคิดเห็น
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน อบต.แม่ทา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 18 / 04 / 2565 ]

;
  25   รบ.มท.ว่าด้วยคชจ.ในการฝึกอบรมฯ57 ... >> [0] ความคิดเห็น
  รบ.มท.ว่าด้วยคชจ.ในการฝึกอบรมฯ57
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 13 / 04 / 2565 ]

;
  26   ประชาสัมพันธ์รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒน ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5/2564) 561-2565 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4/2564

...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 11 / 04 / 2565 ]

;
  27   ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม2564-มีนาคม2565) ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 11 / 04 / 2565 ]

;
  28   คู่ทะเบียนประวัติพนักงาน ... >> [0] ความคิดเห็น
  คู่ทะเบียนประวัติพนักงาน
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 10 / 04 / 2565 ]

;
  29   ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายง ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (เดิอนตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 10 / 04 / 2565 ]

;
  30   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565 ... >> [0] ความคิดเห็น
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 05 / 04 / 2565 ]


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม

พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614