ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้ อบต.แม่ทา แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ ด้านล่างนี้ หรือ กรอกรายละเอียด เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตามแบบฟอร์มในนี้
โทร. 081-724-3140
052-080614


เข้าสู่ระบบ


สมัครสมาชิก  ]หัวข้อประกาศข่าวของ อบต.แม่ทา ทั้งหมด [ 482 ] ข่าว
;
  21   พรบ-การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.2 ... >> [0] ความคิดเห็น
  พรบ-การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.2560
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 04 / 08 / 2563 ]

;
  22   พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ ... >> [0] ความคิดเห็น
  พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 04 / 08 / 2563 ]

;
  23   พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.2542 ... >> [0] ความคิดเห็น
  พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.2542
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 04 / 08 / 2563 ]

;
  24   พรบ.เทศบาล-พ.ศ.2496-ฉบับที่-14-พ.ศ.2562 ... >> [0] ความคิดเห็น
  พรบ.เทศบาล-พ.ศ.2496-ฉบับที่-14-พ.ศ.2562
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 04 / 08 / 2563 ]

;
  25   พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน-พ.ศ2534-และที่แก้ไข ... >> [0] ความคิดเห็น
  พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน-พ.ศ2534-และที่แก้ไขเพิ่มเติม-ฉ.8-พ.ศ.2553 (1)
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 04 / 08 / 2563 ]

;
  26   พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน-พ.ศ2534-และที่แก้ไข ... >> [0] ความคิดเห็น
  พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน-พ.ศ2534-และที่แก้ไขเพิ่มเติม-ฉ.8-พ.ศ.2553 (2)
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 04 / 08 / 2563 ]

;
  27   พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน-พ.ศ2534-และที่แก้ไข ... >> [0] ความคิดเห็น
  พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน-พ.ศ2534-และที่แก้ไขเพิ่มเติม-ฉ.8-พ.ศ.2553
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 04 / 08 / 2563 ]

;
  28   พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา-ฉบับที่3-พ.ศ.256 ... >> [0] ความคิดเห็น
  พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา-ฉบับที่3-พ.ศ.2562
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 04 / 08 / 2563 ]

;
  29   พรบ.สภาตำบลและอบต.-พ.ศ.2537-แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุ ... >> [0] ความคิดเห็น
  พรบ.สภาตำบลและอบต.-พ.ศ.2537-แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 04 / 08 / 2563 ]

;
  30   พรบ.อบจ.-พ.ศ.2540-ฉบับที่5-พ.ศ.2562 ... >> [0] ความคิดเห็น
  พรบ.อบจ.-พ.ศ.2540-ฉบับที่5-พ.ศ.2562
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 04 / 08 / 2563 ]


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม
พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614