ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้ อบต.แม่ทา แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ ด้านล่างนี้ หรือ กรอกรายละเอียด เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตามแบบฟอร์มในนี้
โทร. 081-724-3140
052-080614


เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก  ]หัวข้อประกาศข่าวของ อบต.แม่ทา ทั้งหมด [ 1167 ] ข่าว
;
  21   รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินองค์การบริหารส ... >> [0] ความคิดเห็น
  รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 27 / 02 / 2567 ]

;
  22   ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนกุมภาพันธ์ 2567
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 19 / 02 / 2567 ]

;
  23   ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมานี้ ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 19 / 02 / 2567 ]

;
  24   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา สมัยป ... >> [0] ความคิดเห็น
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 15 / 02 / 2567 ]

;
  25   การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy นโยบายไม่รับของขว ... >> [0] ความคิดเห็น
  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy นโยบายไม่รับของขวัญ,ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ฯ
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 09 / 02 / 2567 ]

  26   ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปล ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 ???? เพื่อความสะดวกในการชำระภาษี 1. สามารถชำระภาษีได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ 2. โอนชำระผ่าน ธ. ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 01 / 02 / 2567 ]

;
  27   ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 -2569) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 31 / 01 / 2567 ]

;
  28   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 (รอบ ... >> [0] ความคิดเห็น
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 (รอบ 12 เดือน)
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 19 / 01 / 2567 ]

;
  29   รายงานผลเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี ... >> [0] ความคิดเห็น
  รายงานผลเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 19 / 01 / 2567 ]

;
  30   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประ ... >> [0] ความคิดเห็น
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 19 / 01 / 2567 ]


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม

พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614