ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้ อบต.แม่ทา แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ ด้านล่างนี้ หรือ กรอกรายละเอียด เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตามแบบฟอร์มในนี้
โทร. 081-724-3140
052-080614


เข้าสู่ระบบ


สมัครสมาชิก  ]หัวข้อประกาศข่าวของ อบต.แม่ทา ทั้งหมด [ 699 ] ข่าว
;
  21   ประชาสัมพันธ์ ประกาศโครงสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ ประกาศโครงสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 13 / 05 / 2564 ]

;
  22   ประชาสัมพันธ์ประกาศการแบ่งส่วนราชการ อบต.แม่ทา ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ประกาศการแบ่งส่วนราชการ อบต.แม่ทา
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 13 / 05 / 2564 ]

;
  23   ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.แม่ทา
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 13 / 05 / 2564 ]

;
  24   ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ปีงบ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ปีงบ-63
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 13 / 05 / 2564 ]

;
  25   ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยาก ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 13 / 05 / 2564 ]

;
  26   ประชาสัมพันธ์กระบวนงานที่ปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติร ... >> [0] ความคิดเห็น
  กระบวนงานที่ปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนที่กระทรวงมหาดไทยแนะนำให้ลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 13 / 05 / 2564 ]

;
  27   ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงกา ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) งานพัสดุ ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 13 / 05 / 2564 ]

;
  28   ประชาสัมพันธ์แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 งานพัสดุ
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 13 / 05 / 2564 ]

;
  29   พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง2561 ... >> [0] ความคิดเห็น
  พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง2561
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 13 / 05 / 2564 ]

;
  30   พรบ.ข้อมูลข่าวสาร [0] ความคิดเห็น
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 13 / 05 / 2564 ]


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม
พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614