ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้ อบต.แม่ทา แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ ด้านล่างนี้ หรือ กรอกรายละเอียด เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตามแบบฟอร์มในนี้
โทร. 081-724-3140
052-080614


เข้าสู่ระบบ


สมัครสมาชิก  ]หัวข้อประกาศข่าวของ อบต.แม่ทา ทั้งหมด [ 482 ] ข่าว
;
  31   พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก ... >> [0] ความคิดเห็น
  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่-อปท.-พ.ศ.2542
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 04 / 08 / 2563 ]

;
  32   พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก ... >> [0] ความคิดเห็น
  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่-อปท.-พ.ศ.2542
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 04 / 08 / 2563 ]

;
  33   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ-พ.ศ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ-พ.ศ.2560
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 04 / 08 / 2563 ]

;
  34   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท ... >> [0] ความคิดเห็น
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น-พ.ศ.2547-.2554
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 04 / 08 / 2563 ]

;
  35   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท ... >> [0] ความคิดเห็น
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น-พ.ศ.2547-.2554
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 04 / 08 / 2563 ]

;
  36   รัฐธรรมนูญปี2560 [0] ความคิดเห็น
  รัฐธรรมนูญปี2560
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 04 / 08 / 2563 ]

;
  37   พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.2542 ... >> [0] ความคิดเห็น
  พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.2542
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 04 / 08 / 2563 ]

;
  38   พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ ... >> [0] ความคิดเห็น
  พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 04 / 08 / 2563 ]

;
  39   พระราชบัญญัติภาษีป้าย ... >> [0] ความคิดเห็น
  พระราชบัญญัติภาษีป้าย
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 04 / 08 / 2563 ]

;
  40   พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน ... >> [0] ความคิดเห็น
  พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 04 / 08 / 2563 ]


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม
พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614