ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้ อบต.แม่ทา แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ ด้านล่างนี้ หรือ กรอกรายละเอียด เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตามแบบฟอร์มในนี้
โทร. 081-724-3140
052-080614


เข้าสู่ระบบ


สมัครสมาชิก  ]หัวข้อประกาศข่าวของ อบต.แม่ทา ทั้งหมด [ 352 ] ข่าว
;
  31   แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (career path) ... >> [0] ความคิดเห็น
  แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (career path)
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 20 / 07 / 2562 ]

;
  32   แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (career path) ... >> [0] ความคิดเห็น
 
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 20 / 07 / 2562 ]

;
  33   ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลกา ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 25 / 06 / 2562 ]

;
  34   ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 20 / 06 / 2562 ]

;
  35   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ... >> [0] ความคิดเห็น
  กรอกข้อมูลรายงานที่นี่
   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 20 / 06 / 2562 ]

;
  36   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา เรื่อง จ่ายขาดเงิ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา
เรื่อง จ่ายขาดเงินสะสม (ครั้งที่ 2)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 17 / 06 / 2562 ]

;
  37   ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการเข้าร่วมประชุมประจำเดือนพนักงาน
   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 14 / 06 / 2562 ]

;
  38   ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการเข้าร่วมประชุมประจำเดือนพนักงาน
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 14 / 06 / 2562 ]

;
  39   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 ... >> [0] ความคิดเห็น
  กรอกข้อมูลรายงานที่นี่
   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 07 / 06 / 2562 ]

;
  40   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา เรื่อง จ่ายขาดเงิ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา
เรื่อง จ่ายขาดเงินสะสม (ครั้งที่ 1)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 24 / 05 / 2562 ]


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม
พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614