ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้ อบต.แม่ทา แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ ด้านล่างนี้ หรือ กรอกรายละเอียด เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตามแบบฟอร์มในนี้
โทร. 081-724-3140
052-080614


เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก  ]หัวข้อประกาศข่าวของ อบต.แม่ทา ทั้งหมด [ 1167 ] ข่าว
;
  31   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2567 ... >> [0] ความคิดเห็น
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2567
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 15 / 01 / 2567 ]

;
  32   สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ ... >> [0] ความคิดเห็น
  สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 65 - กันยายน 66) ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 15 / 01 / 2567 ]

;
  33   ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน (กองคลัง) ประจำปีงบ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ต.ค.65-ก.ย.66)
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 12 / 01 / 2567 ]

;
  34   ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกั ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 09 / 01 / 2567 ]

;
  35   คู่มือสำหรับผู้บฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจั ... >> [0] ความคิดเห็น
  คู่มือสำหรับผู้บฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 09 / 01 / 2567 ]

;
  36   คู่มือสำหรับผู้บฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรับเรื่อง ... >> [0] ความคิดเห็น
  คู่มือสำหรับผู้บฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 09 / 01 / 2567 ]

;
  37   คู่มือสำหรับผู้บฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการกอง ... >> [0] ความคิดเห็น
  คู่มือสำหรับผู้บฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการกองช่าง
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 09 / 01 / 2567 ]

;
  38   คู่มือสำหรับประชาชน - การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งป ... >> [0] ความคิดเห็น
  คู่มือสำหรับประชาชน - การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 09 / 01 / 2567 ]

;
  39   คู่มือสำหรับประชาชน - การรับชำระภาษีป้าย ... >> [0] ความคิดเห็น
  คู่มือสำหรับประชาชน - การรับชำระภาษีป้าย
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 09 / 01 / 2567 ]

;
  40   คู่มือสำหรับประชาชน - การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ... >> [0] ความคิดเห็น
  คู่มือสำหรับประชาชน - การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 09 / 01 / 2567 ]


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม

พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614