ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้ อบต.แม่ทา แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ ด้านล่างนี้ หรือ กรอกรายละเอียด เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตามแบบฟอร์มในนี้
โทร. 081-724-3140
052-080614


เข้าสู่ระบบ


สมัครสมาชิก  ]หัวข้อประกาศข่าวของ อบต.แม่ทา ทั้งหมด [ 699 ] ข่าว
;
  31   พรบ.คอมพิวเตอร์-2550 [0] ความคิดเห็น
  พรบ.คอมพิวเตอร์-2550
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 13 / 05 / 2564 ]

;
  32   พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท.42-แ ... >> [0] ความคิดเห็น
  พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท.42-และที่แก้ไข-ฉ.2_2549
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 13 / 05 / 2564 ]

;
  33   คู่ทะเบียนประวัติพนักงาน ... >> [0] ความคิดเห็น
  คู่ทะเบียนประวัติพนักงาน
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 13 / 05 / 2564 ]

;
  34   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว่าด้วยค่ารักษาพยาบาล-พ.ศ.25 ... >> [0] ความคิดเห็น
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว่าด้วยค่ารักษาพยาบาล-พ.ศ.2557
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 13 / 05 / 2564 ]

;
  35   พรบ-วิธีการงบมาณ [0] ความคิดเห็น
  พรบ-วิธีการงบมาณ
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 13 / 05 / 2564 ]

;
  36   พระราชบัญญัติภาษีป้าย ... >> [0] ความคิดเห็น
  พระราชบัญญัติภาษีป้าย
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 13 / 05 / 2564 ]

;
  37   พรบ.สภาตำบลและอบต.-ฉ.7_62 ... >> [0] ความคิดเห็น
  พรบ.สภาตำบลและอบต.-ฉ.7_62
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 13 / 05 / 2564 ]

;
  38   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกองช่าง อบ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกองช่าง อบต.แม่ทา
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 13 / 05 / 2564 ]

;
  39   พรบ-การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.2 ... >> [0] ความคิดเห็น
  พรบ-การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.2560
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 13 / 05 / 2564 ]

;
  40   รบ.มท.ว่าด้วยการเบิกคชจ.ในการบริหารงานของอปท.62 ... >> [0] ความคิดเห็น
  รบ.มท.ว่าด้วยการเบิกคชจ.ในการบริหารงานของอปท.62
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 13 / 05 / 2564 ]


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม
พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614