ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้ อบต.แม่ทา แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ ด้านล่างนี้ หรือ กรอกรายละเอียด เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตามแบบฟอร์มในนี้
โทร. 081-724-3140
052-080614


เข้าสู่ระบบ


สมัครสมาชิก  ]หัวข้อเฉพาะในหมวดนี้ทั้งหมด [ 337 ] ข่าว
;
  41   ประชาสัมพันธ์ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชีย ... >> [0] ความคิดเห็น
  คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องมาตรการป้องกันโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประเภทร้านอาหารและเครื่องดื่ม ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 16 / 04 / 2564 ]

;
  42   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรการเข้าร่วมกิจกรรม โครง ... >> [0] ความคิดเห็น
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรการเข้าร่วมกิจกรรม โครงการบรรพชาและอุปสมบทภาคฤดูร้อนประจำปี 2564 ของคณะสงฆ์ ตำบลแม่ทา – ทาเหนือ ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 08 / 04 / 2564 ]

;
  43   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรการเข้าร่วมกิจกรรม โครง ... >> [0] ความคิดเห็น
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรการเข้าร่วมกิจกรรม โครงการบรรพชาและอุปสมบทภาคฤดูร้อนประจำปี 2564 ของคณะสงฆ์ ตำบลแม่ทา – ทาเหนือ ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 08 / 04 / 2564 ]

;
  44   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกองช่าง อบ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกองช่าง อบต.แม่ทา
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 01 / 04 / 2564 ]

;
  45   ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงกา ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 01 / 04 / 2564 ]

;
  46   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกองคลัง อบ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกองคลัง อบต.แม่ทา
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 31 / 03 / 2564 ]

;
  47   ประชาสัมพันธ์รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ไ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ไตรมาศที่ 2
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 31 / 03 / 2564 ]

;
  48   ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส ... >> [0] ความคิดเห็น
  ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/2zrcgu
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 02 / 03 / 2564 ]

;
  49   ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มี ... >> [0] ความคิดเห็น
  ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/2zrcgu
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 02 / 03 / 2564 ]

  50   ประชาสัมพันธ์ กำหนดเขตควบคุมการเผาและการบริหารจัดก ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ กำหนดเขตควบคุมการเผาและการบริหารจัดการเชื้อเพลิง(เพิ่มเติม)
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 18 / 02 / 2564 ]


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม
พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614