ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้ อบต.แม่ทา แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ ด้านล่างนี้ หรือ กรอกรายละเอียด เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตามแบบฟอร์มในนี้
โทร. 081-724-3140
052-080614


เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก  ]หัวข้อเฉพาะในหมวดนี้ทั้งหมด [ 679 ] ข่าว
;
  41   ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมานี้ ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 01 / 11 / 2566 ]

;
  42   แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy ปีงบประมาณ พ ... >> [0] ความคิดเห็น
  แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 30 / 10 / 2566 ]

;
  43   ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส ... >> [0] ความคิดเห็น
  คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ที่ 631/2566 เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2566

...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 27 / 10 / 2566 ]

;
  44   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประ ... >> [0] ความคิดเห็น
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 10 / 10 / 2566 ]

;
  45   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมา ... >> [0] ความคิดเห็น
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 09 / 10 / 2566 ]

;
  46   การส่งเสริมและบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ... >> [0] ความคิดเห็น
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ประชาสัมพันธ์รายงานผลกิจกรรมการส่งเสริมและบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 03 / 10 / 2566 ]

;
  47   แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ... >> [0] ความคิดเห็น
  แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 29 / 09 / 2566 ]

;
  48   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา เรื่อง บัญชีรายชื ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 29 / 09 / 2566 ]

;
  49   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา เรื่อง บัญชีรายชื ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้พิการที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 29 / 09 / 2566 ]

;
  50   ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็น ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็น "ผู้อุทิศตนเพื่อชุมชนตำบลแม่ทา" ตามโครงการผู้อุทิศตนเพื่อชุมชนตำบลแม่ทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 21 / 09 / 2566 ]


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม

พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614