ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้ อบต.แม่ทา แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ ด้านล่างนี้ หรือ กรอกรายละเอียด เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตามแบบฟอร์มในนี้
โทร. 081-724-3140
052-080614


เข้าสู่ระบบ


สมัครสมาชิก  ]หัวข้อเฉพาะในหมวดนี้ทั้งหมด [ 91 ] ข่าว
;
  41   ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสด ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 05 / 03 / 2562 ]

;
  42   ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบการท ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบการทำงาน ตามโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตรสายแม่เลาะแยกซ้ายห้วยน้ำจำ หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ดอนชัย ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 05 / 03 / 2562 ]

;
  43   ประชาสัมพันธ์รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงิน ... >> [0] ความคิดเห็น
  รายละเอียดเพิ่มเติม ตาม link : https://drive.google.com/file/d/1c56ArSkBoe_at4FqAzySinqsejGa5STa/view?usp=sharing
   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 01 / 03 / 2562 ]

;
  44   โครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2562 ... >> [0] ความคิดเห็น
  โครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 22 / 02 / 2562 ]

;
  45   โครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2562 ... >> [0] ความคิดเห็น
  โครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2562
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 22 / 02 / 2562 ]

;
  46   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ... >> [0] ความคิดเห็น
  กรอกข้อมูลรายงานที่นี่
   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 31 / 01 / 2562 ]

;
  47   ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 04 / 01 / 2562 ]

;
  48   ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 04 / 01 / 2562 ]

;
  49   ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณไตรมาสที ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณไตรมาสที่ 2
   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 26 / 12 / 2561 ]

  50   รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ... >> [0] ความคิดเห็น
  รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ปีงบประมาณ 2561 เดือนธันวาคม
   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 24 / 12 / 2561 ]


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม
พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614