ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้ อบต.แม่ทา แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ ด้านล่างนี้ หรือ กรอกรายละเอียด เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตามแบบฟอร์มในนี้
โทร. 081-724-3140
052-080614


เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก  ]หัวข้อเฉพาะในหมวดนี้ทั้งหมด [ 589 ] ข่าว
;
  41   ประชาสัมพพันธ์ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ-ทะเบียน ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพพันธ์ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ-ทะเบียนพาณิชย์
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 03 / 04 / 2566 ]

  42   ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประเมินผลความพึงพอใจของปร ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 03 / 04 / 2566 ]

;
  43   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการประพฤติมิชอบ ... >> [0] ความคิดเห็น
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการประพฤติมิชอบ
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 03 / 04 / 2566 ]

;
  44   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤ ... >> [0] ความคิดเห็น
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 03 / 04 / 2566 ]

;
  45   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤ ... >> [0] ความคิดเห็น
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 03 / 04 / 2566 ]

;
  46   รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโ ... >> [0] ความคิดเห็น
  รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 03 / 04 / 2566 ]

;
  47   การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างจริยธรรมข ... >> [0] ความคิดเห็น
  การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างจริยธรรมของเจ้าหน้าที่
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 03 / 04 / 2566 ]

;
  48   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ... >> [0] ความคิดเห็น
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 03 / 04 / 2566 ]

;
  49   แบบสรุปรายงานตามนโยบาย-No-Gift-Policy-จากการปฏิบัต ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ แบบสรุปรายงานตามนโยบาย-No-Gift-Policy-จากการปฏิบัติหน้าที่
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 01 / 04 / 2566 ]

;
  50   รายงานการประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์รายงานการประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 01 / 04 / 2566 ]


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม

พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614