ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้ อบต.แม่ทา แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ ด้านล่างนี้ หรือ กรอกรายละเอียด เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตามแบบฟอร์มในนี้
โทร. 081-724-3140
052-080614


เข้าสู่ระบบ


สมัครสมาชิก  ]หัวข้อเฉพาะในหมวดนี้ทั้งหมด [ 174 ] ข่าว
;
  41   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ... >> [0] ความคิดเห็น
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของทางด้าน
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 03 / 01 / 2563 ]

;
  42   ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณไตรมาสที ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณไตรมาสที่ 2 ของในช่องทาง Live22 ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 26 / 12 / 2562 ]

;
  43   ข่าวประชาสัมพันธ์กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครง ... >> [0] ความคิดเห็น
  ข่าวประชาสัมพันธ์กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจจราจรและการรับชำระภาษีประจำปี 2019 ในรอบการแข่งขันของทาง    โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 24 / 11 / 2562 ]

;
  44   สรุปผลการดำเนินกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ ... >> [0] ความคิดเห็น
  สรุปผลการดำเนินกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 18 / 11 / 2562 ]

;
  45   รายงานผลการติดตามและประเมินผล ... >> [0] ความคิดเห็น
  รายงานผลการติดตามและประเมินผล
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 01 / 11 / 2562 ]

;
  46   ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 01 / 11 / 2562 ]

;
  47   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ... >> [0] ความคิดเห็น
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี-2561-2564
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 01 / 11 / 2562 ]

;
  48   ประชาสัมพันธ์รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ-กองช่าง ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ-กองช่าง
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 28 / 10 / 2562 ]

;
  49   สรุปผลการดำเนินงานโครงการคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค ... >> [0] ความคิดเห็น
  สรุปผลการดำเนินงานโครงการคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา 62 ของทางด้าน    โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 07 / 10 / 2562 ]

;
  50   ประชาสัมพันธ์รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคค ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล2562
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 05 / 10 / 2562 ]


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม
พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614