ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้ อบต.แม่ทา แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ ด้านล่างนี้ หรือ กรอกรายละเอียด เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตามแบบฟอร์มในนี้
โทร. 081-724-3140
052-080614


เข้าสู่ระบบ


สมัครสมาชิก  ]หัวข้อเฉพาะในหมวดนี้ทั้งหมด [ 171 ] ข่าว
;
  41   สรุปผลการดำเนินกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ ... >> [0] ความคิดเห็น
  สรุปผลการดำเนินกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 18 / 11 / 2562 ]

;
  42   รายงานผลการติดตามและประเมินผล ... >> [0] ความคิดเห็น
  รายงานผลการติดตามและประเมินผล
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 01 / 11 / 2562 ]

;
  43   ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 01 / 11 / 2562 ]

;
  44   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ... >> [0] ความคิดเห็น
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี-2561-2564
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 01 / 11 / 2562 ]

;
  45   ประชาสัมพันธ์รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ-กองช่าง ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ-กองช่าง
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 28 / 10 / 2562 ]

;
  46   สรุปผลการดำเนินงานโครงการคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค ... >> [0] ความคิดเห็น
  สรุปผลการดำเนินงานโครงการคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา 62 ของทางด้าน    โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 07 / 10 / 2562 ]

;
  47   ประชาสัมพันธ์รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคค ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล2562
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 05 / 10 / 2562 ]

;
  48   ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพของสำนักปลัด ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 04 / 10 / 2562 ]

;
  49   ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ2562 ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ2562
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 01 / 10 / 2562 ]

;
  50   ประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน กา ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน การทุจริตของเจ้าหน้าที่
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 01 / 10 / 2562 ]


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม
พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614