ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้ อบต.แม่ทา แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ ด้านล่างนี้ หรือ กรอกรายละเอียด เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตามแบบฟอร์มในนี้
โทร. 081-724-3140
052-080614


เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก  ]หัวข้อเฉพาะในหมวดนี้ทั้งหมด [ 447 ] ข่าว
;
  41   ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา เรื่ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 21 / 01 / 2565 ]

;
  42   ประชาสัมพันธ์ นโยบายไม่รับของขวัญองค์การบริหารส่วน ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ นโยบายไม่รับของขวัญองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 21 / 01 / 2565 ]

;
  43   ประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส

ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 21 / 01 / 2565 ]

;
  44   ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสร ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการประจำรถฉุกเฉินทางการแพทย์ จำนวน 3 อัตรา...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 19 / 01 / 2565 ]

;
  45   ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 07 / 01 / 2565 ]

;
  46   ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการวางมาต ... >> [0] ความคิดเห็น
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2565 ในโอกาสวันแถลงนโยบายเพื่อเข้ารับตำแหน่งใหม่ นายชาญยุทธ อ๋องทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์ก ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 06 / 01 / 2565 ]

;
  47   ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 05 / 01 / 2565 ]

;
  48   การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย ... >> [0] ความคิดเห็น
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ได้ดำเนินการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัยและการดำเนินการวินัย ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 03 / 01 / 2565 ]

;
  49   ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประเมินผลความพึงพอใจของประ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 29 / 10 / 2564 ]

;
  50   ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานประจำปี2564 ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานประจำปี2564 รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5/2564)เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 20 / 10 / 2564 ]


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม

พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614