ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้ อบต.แม่ทา แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ ด้านล่างนี้ หรือ กรอกรายละเอียด เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตามแบบฟอร์มในนี้
โทร. 081-724-3140
052-080614


เข้าสู่ระบบ


สมัครสมาชิก  ]หัวข้อเฉพาะในหมวดนี้ทั้งหมด [ 91 ] ข่าว
;
  51   รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ... >> [0] ความคิดเห็น
  รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ปีงบประมาณ 2561 เดือนธันวาคม
   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 24 / 12 / 2561 ]

;
  52   รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ... >> [0] ความคิดเห็น
  รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ปีงบประมาณ 2561 เดือนธันวาคม
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 24 / 12 / 2561 ]

;
  53   ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปความพึงพอใจที่มีต่อการให้บร ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2561
   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 21 / 11 / 2561 ]

;
  54   ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปความพึงพอใจที่มีต่อการให้บร ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2561
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 21 / 11 / 2561 ]

;
  55   ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบิติการป ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบิติการป้องการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ประจำปีงบประมาณ 2561 ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 31 / 10 / 2561 ]

;
  56   ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบิติการป ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบิติการป้องการปราบปรามการทุจริตฯ
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 31 / 10 / 2561 ]

;
  57   ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประกาศมาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 24 / 10 / 2561 ]

;
  58   ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริต
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 24 / 10 / 2561 ]

  59   ประชาสัมพันธ์ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 11 / 10 / 2561 ]

  60   ประชาสัมพันธ์ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 11 / 10 / 2561 ]


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม
พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614