ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้ อบต.แม่ทา แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ ด้านล่างนี้ หรือ กรอกรายละเอียด เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตามแบบฟอร์มในนี้
โทร. 081-724-3140
052-080614


เข้าสู่ระบบ


สมัครสมาชิก  ]หัวข้อเฉพาะในหมวดนี้ทั้งหมด [ 91 ] ข่าว
;
  61   ประชาสัมพันธ์ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 11 / 10 / 2561 ]

;
  62   ประชาสัมพันธ์รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี 25 ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 11 / 10 / 2561 ]

;
  63   ประชาสัมพันธ์ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 11 / 10 / 2561 ]

;
  64   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนสี่ปี (พ.ศ.2561-25 ... >> [0] ความคิดเห็น
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 05 / 10 / 2561 ]

;
  65   ประชาสัมพันธ์รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจาก ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 04 / 10 / 2561 ]

;
  66   ประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างนวัมกรรมองค์กร ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างนวัมกรรมองค์กร
   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 02 / 10 / 2561 ]

;
  67   ประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 02 / 10 / 2561 ]

  68   ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา
   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 02 / 10 / 2561 ]

;
  69   ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา
   โดย..  maetha1000    วันที่ ..  [ 02 / 10 / 2561 ]

;
  70   ประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   โดย..  maetha1    วันที่ ..  [ 02 / 10 / 2561 ]


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม
พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614